Örebro teologiska högskola

Örebro teologiska högskola (ÖTH) erbjuder utbildning inom teologi och religionsvetenskap. Som fristående högskola ”med enskild huvudman” har ÖTH getts rätt att utfärda examina i det svenska högskolesystemet: Högskoleexamen i Teologi/religionsvetenskap (120hp) respektive Teologie kandidatexamen 180hp. Examensrätten bygger i samtliga fall på omfattande granskningar av utbildningen och skolan. I senaste utvärderingen av Universitetskanslersämbetet fick ÖTH omdömet att utbildningen håller ”hög kvalitet”.

Sedan 2017 ingår ÖTH i Akademi för ledarskap och teologi (ALT). Högskolan erbjuder teologiska program på ett, två eller tre år, samt står för högskolekurserna i ALT:s fyraåriga pastors- och ledarprogram. Högskoleexamen gäller normalt årskurs 1 och 2 i de två- och treåriga studieprogrammen. Teologie kandidatexamen 180 hp ges inom ramen för treårig eller fyraårig studiegång. Det ettåriga programmet (teologiskt basår 60 hp) ges också som distanskurser.

Efter det teologiska basåret kan studenter välja mellan ett antal inriktningar: Bibelvetenskap (GT/NT), Tro och kyrka, Religionsvetenskap för lärare, Internationell profil (fältstudier, Erasmusutbyte), Interkulturell profil eller Social-diakonal profil.

Vårt campus i Örebro är en god studiemiljö med kunniga och engagerade lärare och forskare. Vi har framför allt spetskompetens i bibelvetenskap och systematisk teologi, men ger också, i samarbete med ett par andra högskolor i Norden, den enda masterutbildningen i praktisk teologi i Sverige. Vi erbjuder även masterutbildning i bibelvetenskap och systematisk teologi i samarbete med Åbo Akademi.

Det finns goda möjligheter att via stipendium genomföra delar av utbildningen utomlands. ÖTH deltar i Erasmussamarbetet och har avtal om studentutbyte med ett flertal lärosäten i Europa, USA och Asien. Det är också möjligt att genomföra fältstudier (Minor Field Studies) i något utvecklingsland.

Läs mer under Utbildningar eller kontakta studievägledare!