Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖTH får tillstånd att utfärda magister- och masterexamen

8 maj 2019

– Vi har i dagsläget redan åtta sökande och ytterligare flera som visat intresse och vi är glada över att i dag kunna meddela att examenstillstånden är på plats och att de nya programmen kommer att starta som planerat redan nu till hösten 2019, berättar Niklas Holmefur, rektor Örebro teologiska högskola.

Under 2018 ansökte Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) hos regeringen om tillstånd för Örebro teologiska högskola att examinera på avancerad nivå. Efter att ansökan behandlats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och sakkunniga har regeringen fattat beslut enligt UKÄ:s rekommendation och beslutat att ALT nu får tillstånd att utfärda magisterexamen och masterexamen inom området teologi.

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är i dag, några år efter starten, en stabil organisation som fortsätter att utveckla verksamheten – inklusive högskoledelen inom Örebro teologiska högskola (ÖTH). Sedan 2012 samarbetar ÖTH med två norska teologiska högskolor, Ansgar Teologiske Högskole och Höyskolen för Ledelse og Teologi, i genomförandet av en masterutbildning i praktisk teologi. Detta samarbete har gett goda erfarenheter av undervisning på magister- och masternivå.

– Nu var tiden inne för oss att söka egna examenstillstånd på avancerad nivå som ett led i den fortsatta utvecklingen av ALT, berättar Niklas Holmefur, rektor för Örebro teologiska högskola.

Lärarkapacitet, efterfrågan från studenter och avnämare, samt en långsiktig strategisk utveckling av lärosätet har legat till grund för den ansökan som nu lett fram till utökade examenstillstånd.

– Vi har i dagsläget redan åtta sökande och ytterligare flera som visat intresse och vi är glada över att i dag kunna meddela att examenstillstånden är på plats och att de nya programmen kommer att starta som planerat redan nu till hösten 2019, berättar Niklas och fortsätter:

– Långsiktigt betyder det här mycket för ALT och ÖTH och ger oss ökade möjligheter att göra det vi vill och är bra på. Det innebär också att vi stärker vår position som en inom högre utbildning liten men stark och högt specialiserad aktör.

 För mer information om masterstudier vid Örebro teologiska högskola, inklusive vårt samarbete med Norge, klicka här.