Här kan du följa vad som händer på Örebro teologiska högskola.

SONG, PRAYER, SCRIPTURE – Psaltarkonferens 13-15 oktober
2022-05-16
Det är få böcker som har haft en sådan inverkan på troende gemenskaper som Psaltaren, nu som då. Den 13-15 oktober...
Boknyhet: Ledd för att leda
2022-03-16
Mikael Tellbe, lärare i Nya testamentet på ALT, är huvudredaktör för kommentarsserien Nya testamentets budskap...
Forskningskonferens: SBL Annual Meeting
2021-11-29
David Davage, en av ÖTH:s lektorer i bibelvetenskap, har just kommit hem från den årliga stora bibelvetenskapliga konferensen...
Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö? – Ny studie
2021-11-25
Hyllie Park folkhögskola, Malmö, gav för två år sedan ALT uppdraget att utvärdera vad som händer när sfi-undervisning bedrivs av en folkhögskola i...
Stort grattis doktor Prosén!
2021-09-06
Martina Prosén, lärare på ALT, har disputerat vid Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om hur gudstjänstens liv tar sig uttryck...
Teologiska texter på syriska - även i höst
2021-08-20
På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro gav ALT under vårterminen kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska (BV115)...
Artikelnyhet: Trosbaserade organisationer och professionsutveckling – ett case för praktisk teologi?
2021-06-23
På vilka sätt kan perspektiv från praktisk teologi bidra till studiet av professionell utveckling inom trosbaserade organisationer?...
Ekumenisk studiedag i Örebro 28 september
2021-06-03
De kristna stororden måste återerövras i varje tid på nytt. Frälsning är ett sådant storord. Det har att göra med den kristna trons innersta kärna...
Sebastian Brock gästföreläsare i BV115
2021-05-24
Kursen BV115 Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska har haft besök av Sebastian Brock (t v i bild), professor emeritus vid Oxford University...
Frifo-konferens 12-13 oktober
2021-05-18
Den 12-13 oktober är det dags för Frifo-konferens i Örebro. En aktuell forskningskonferens med talare som Ingunn Folkestad Brestein...
Beviljande av ett Erasmus Charter for Higher Education
2021-04-07
ALT och ÖTH har blivit beviljade ett s k Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2021–2027...
Talare från världens alla hörn i masterkurs
2021-03-30
I masterkursen Systematisk teologi i en global kristenhet som genomförs nu under våren får studenterna ta del av många spännande...
Sveriges första kvinnliga professor i bibelvetenskap – Lena-Sofia uppmärksammas i Dagen
2021-03-19
“Lena-Sofia Tiemeyer är en av världens ledande forskare på Jesaja bok och Sveriges första kvinnliga professor i bibelvetenskap...
Fragment av ett 2000 år gammalt profetmanuskript har hittats vid Döda havet
2021-03-17
På 1940-talet gjordes ett av de handskriftsfynd som fått störst betydelse för studiet av Gamla testamentets texter och andra...
Kursdag: Teologi för mörka tider
2019-08-16
Örebro teologiska högskola och Strängnäs stift bjuder in till en studiedag med temat “Teologi för mörka tider”. 22 oktober på ÖTH...
Ett dubbelt svek: ny bok av Hallenius
2019-06-20
Vår lärare Mikael Hallenius släpper nu del tre i sin trilogi om tro. Del ett – Spår av den osynlige – och del två – Det överflödande hjärtat –...
Boknyhet: Tellbe om Paulus
2019-06-13
Efter 30 år av forskning kommer nu vår lärare Mikael Tellbe med en bok om Paulus där han ger oss svar på många av de frågor som ställts...
Exegetiska dagarna 4-5 oktober på ÖTH
2019-05-15
För första gången sedan det Svenska exegetiska sällskapet bildades på 1930-talet lägger man sin årliga konferens...
Saul och David i Psaltarens överskrifter, av Willgren
2019-05-14
Har du någon gång undrat över de överskrifter i Psaltaren som placerar en psalm i relation till Davids…
Tillstånd att utfärda magister- och masterexamen
2019-05-08
Åtta sökande och ytterligare flera som visat intresse och vi är glada över att i dag kunna meddela att examenstillstånden är på plats...
Preliminär ansökan till masterutbildning öppen
2019-04-10
I mars 2018 lämnade ALT in en ansökan om tillstånd för ÖTH att utfärda magister- och masterexamen inom ämnena...
Unga om sin tro, artikel av Andersson, Wenell & Spjuth
2019-04-08
Våra lärare Greger Andersson, Fredrik Wenell och Roland Spjuth skrev för ett år sedan en artikel om hur unga kristna resonerar...
Johannesevangeliet, ny bok av Ludvig Nyman
2019-04-01
Vår lärare Ludvig Nyman har skrivit en bibelkommentar till Johannesevangeliet som nu går att förhandsbeställa online! Ludvig...
The Formation of the 'Book' of Psalms - intervju med David Willgren
2019-03-29
Nu berättar ÖTHs lärare David Willgren om sin bok, The Formation of the ‘Book’ of Psalms (baserad på hans doktorsavhandling) i en intervju hos “jätten" Logos Academic...
Fördjupa dig i Bibelns språk - läs hebreiska på distans
2019-03-28
Har du någon gång brottats med någon bibelvers som verkar obegriplig? Du kanske har tittat i några olika översättningar, men blivit än mer förvirrad. De säger ju olika saker? Vad står det egentligen?
Är psalm 1–2 ett förord? Ny artikel av David Willgren
2019-03-25
Örebro Teologiska högskola bedriver forskning i flera olika forskningsämnen. En av våra forskare i bibelvetenskap är David Willgren. Sedan han disputerade på avhandlingen ”Like a Garden of...
Se föreläsningarna från öppet hus i efterhand
2019-03-22
Torsdagen den 21 mars fick den som är intresserad av att veta mer om ÖTH vara med och ta del av undervisning, stämningen och känslan av att studera på ÖTH. Dagen bestod av föreläsningar, fika och...
Publikation: To Cast the First Stone - Knust och Wasserman
2018-12-19
Många års gemensam forskning för Tommy Wasserman, lärare ÖTH, och Jennifer W. Knust, Professor of Religious Studies vid Duke University, resulterade under hösten 2018 i en ny bok – To Cast the First Stone:...
Budget möjliggör fler utbildningsplatser för ALT
2018-12-12
Riksdagen har antagit en budget för 2019 som innebär möjlighet för Akademi för Ledarskap och Teologi att få ett utökat ekonomiskt stöd och därmed kunna erbjuda fler utbildningsplatser.
Forskning mötte praktik på konferens
2018-10-17
En nyckelfråga i ett väl fungerande ledarskap är långsiktighet och kontinuitet. Samtidigt lever vi i en situation som präglas av stor flexibilitet och rörlighet. Utmattningssjukdomar är ett symptom.
Internationellt utbyte och nya samarbetsavtal
2018-09-12
ALT finns med i många olika sammanhang både nationellt och internationellt. Förra veckan bar det iväg för Tommy Wasserman till London där han undervisade onsdag och torsdag på London School ...
Lyckad kursdag om äktenskapsteologi
2018-06-12
Den 11 september samlades ca 80 deltagare till en kursdag om äktenskapets teologi. Synen på hur vi lever i samhället har förändrats mycket de senaste årtiondena, ofta genom omedvetna förskjutningar ...
Prisbelönt avhandling
2018-02-14
David Willgren, lärare i Gamla testamentet och studieledare på SC Umeå, lade fram sin doktorsavhandling Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the ’Book’ of Psalms 2016...