Vid Örebro teologiska högskola (högskolan inom ALT) bedrivs ett högre seminarium i bibelvetenskap (Gamla och Nya testamentet), ett i systematisk teologi och ett i praktisk teologi samt en serie seminarier som anordnas av IPS (Institutet för Pentekostala Studier). 

Här finns schema för vårens samtliga högre seminarier för ÖTH och IPS.

Scheman för övriga ämnen kommer inom kort.

Mikael Tellbe
Bibelvetenskap
0708-91 09 18
Roland Spjuth
Systematisk teologi
Ulrik Josefsson
Praktisk teologi och IPS
0704-17 99 78