Vid Örebro teologiska högskola (högskolan inom ALT) bedrivs ett högre seminarium i bibelvetenskap (Gamla och Nya testamentet), ett i systematisk teologi och ett i praktisk teologi samt en serie seminarier som anordnas av IPS (Institutet för Pentekostala Studier). 

Här finns schema för höstens högre seminarium i Systematisk Teologi (TL).

Här finns schema för höstens högre seminarium i Praktisk Teologi.

Här finns schema för höstens seminarium som anordnas av IPS.

Mikael Tellbe
Bibelvetenskap
0708-91 09 18
Roland Spjuth
Systematisk teologi
Ulrik Josefsson
Praktisk teologi och IPS
0704-17 99 78