Här kan du följa vad som händer på Örebro teologiska högskola.

Publikation: To Cast the First Stone - Knust och Wasserman
2018-12-19
Många års gemensam forskning för Tommy Wasserman, lärare ÖTH, och Jennifer W. Knust, Professor of Religious Studies vid Duke University, resulterade under hösten 2018 i en ny bok – To Cast the First Stone:...
Budget möjliggör fler utbildningsplatser för ALT
2018-12-12
Riksdagen har antagit en budget för 2019 som innebär möjlighet för Akademi för Ledarskap och Teologi att få ett utökat ekonomiskt stöd och därmed kunna erbjuda fler utbildningsplatser.
Konferens om hållbart ledarskap
2018-10-17
En nyckelfråga i ett väl fungerande ledarskap är långsiktighet och kontinuitet. Samtidigt lever vi i en situation som präglas av stor flexibilitet och rörlighet. Utmattningssjukdomar är ett symptom.
Internationellt utbyte och nya samarbetsavtal
2018-09-12
ALT finns med i många olika sammanhang både nationellt och internationellt. Förra veckan bar det iväg för Tommy Wasserman till London där han undervisade onsdag och torsdag på London School ...
Lyckad kursdag om äktenskapsteologi
2018-06-12
Den 11 september samlades ca 80 deltagare till en kursdag om äktenskapets teologi. Synen på hur vi lever i samhället har förändrats mycket de senaste årtiondena, ofta genom omedvetna förskjutningar ...
Prisbelönt avhandling
2018-02-14
David Willgren, lärare i Gamla testamentet och studieledare på SC Umeå, lade fram sin doktorsavhandling Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the ’Book’ of Psalms 2016...