Här kan du läsa mer om de fristående campuskurser som vi erbjuder till våren. Kurserna kan läsas som fristående kurser eller inom program vid Örebro teologiska högskola.

Kursplaner hittar du här. Nedan ser du kurskoden på baksidan av varje kurs. Denna hjälper dig att lättare hitta bland våra kursplaner.

För mer information om de olika kurserna, se kursutbudet.

OBS! Denna sida är för tillfället inte mobilanpassad. Gå till kursutbudet om du vill få en överblick av kursutbudet.

Block VT1 v. 04-13

Block VT2 v. 14-23

Nya testamentet (baskurs)

Introduktion till Nya testamentets bakgrund, böcker och budskap.

BV102, Tisdag-onsdag (50%)

Vi fördjupar oss i Nya testamentets skrifter, dess bakgrund och tillkomst. Kursen ger en introduktion till Jesu liv, de första kristna och kyrkan i efterapostolisk tid. Kursen ger även basfärdigheter i att söka kunskap om och tolka Nya testamentet.

Seminar: The Book of Revelation (eng)

The exegesis and theology of the Book of Revelation.

BV250, Tisdag-onsdag (50%)

The course will focus on the task of reading, interpreting and explaining The Book of Revelation in a historical and hermenuetical perspective.

Seminar: The Book of Revelation, with Greek exegesis (eng.)

Develop your skills in reading and translating the Greek text of the Book of Revelation.

BV260, Tisdag-onsdag (50%)

This course will focus on the task of reading, interpreting and explaining the Book of Revelation in a historical and hermenutical perspective. This course will also develop your skills in reading and translating the Greek text of the Book of Revelation.

Missionsvetenskap

Den kristna kyrkans missionsuppdrag.

KM101, Onsdag/Fredag (50%)

Du får kännedom om den kristna kyrkans missionsuppdrag i ett lokalt och globalt perspektiv som studeras historiskt och teologiskt. Du får fördjupa dig i mission och samhälle, religionsmöten och olika strategier i kyrkans mission.

Fördjupningsseminarium: Etik

Introduktion till etikens grundläggande frågor och kristen etik.

TL251R, Torsdag (50%)

Vi behandlar etikens grundläggande frågor med en fördjupad reflektion av kristen etik. Vi fördjupar oss i ett antal aktuella etiska frågeställningar.

Fördjupningsseminarium: Religionsbeteendevetenskap

En fördjupningskurs om psykologiska och sociologiska teorier.

RR246R, Torsdag (50%)

Kursen lyfter fram psykologiska och sociologiska teorier för tolkning av religiösa fenomen. Vi fördjupar oss i terapi, själavård och andlig vägledning. Vi lyfter också frågan om religionens roll och uttryck i det civila samhället.

Systematisk teologi 2: Människan och frälsningen

Den systematiska teologin utifrån några aktuella frågeställningar.

TL208R, Fredag (50%)

Du fördjupar dig i systematisk teologi utifrån aktuella fenomen såsom förkunnelse och sanningssyn, människosyn, genus och identitet, försoning och konflikter, samt ekologi och globalisering.

Systematisk teologi 1

Introduktion till den kristna teologin.

TL103, tisdag-onsdag (50%)

Kursen ger en introduktion till den kristna teologin, dess bakgrund och aktuella uttrycksformer. Vi diskuterar frågor som exempelvis berör gudsbilden, treenigheten, kristologin, samt eskatologin.

GT fördjupningskurs - De profetiska böckerna: Jeremia (språklig)

En språklig fördjupningskurs i Jeremiabokens text och teologi.

BV217, Tisdag-onsdag (50%)

I kursen får du arbeta med en översättning från hebreiskan av valda texter i Jeremia. Du får applicera olika metoder och infallsvinklar på texter ur Jeremia och reflektera över hur budskapet tillämpas i den kristna teologin och förkunnelsen.

GT fördjupningskurs: De profetiska böckerna - Jeremia (icke-språklig)

En icke-språklig introduktion till Jeremiabokens text och teologi.

BV227, tisdag-onsdag (50%)

Kursen ger en icke-språklig introduktion till Jeremia bok och hur bokens budskap tillämpas i den kristna teologin och förkunnelsen.

Bibelteologi 1

Introduktion till Gamla och Nya testamentets budskap.

BV103, Onsdag/Fredag (50%)

En introduktionskurs i Gamla och Nya testamentet. Vi går igenom viktiga teman och du får en fördjupad insikt i de olika bibelböckernas bidrag till bibelteologi.

Fördjupningsseminarium: Mötet med nyandligheten

En fördjupningskurs i den alternativa andligheten.

RR241, Onsdag/Fredag (50%)

Vi söker förklaringar till alternativ andlighet i västerlandet och Sverige. Du får en historisk bakgrund och en aktuell beskrivning av fenomen inom nyandligheten, som ställs i relation till kyrkans tro och liv.

Fördjupningsseminarium: Migration, nation och globalisering

Kyrkans plats och roll i samhället utifrån ett migrationsperspektiv.

TL253R, Fredag (50%)

Vi fördjupar oss i migration, etnicitet och globalisering med bibelteologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Vi utgår från den stora immigrationen till Sverige hösten 2015.

 

Masterkurser v. 10 – 23

Kyrka och samhälle i en pluralistisk värld

En masterkurs om mångfald och pluralism i en global värld

HS403

Mångfald och pluralism har ökat när Sverige blivit en del av en global värld. Detta kräver omförhandlingar kring kyrkans samhällsroll. Hur kan detta ske utan att församlingar förlorar sin identitet?

Bibelteologi

Fördjupning i bibelteologi som magister- och masterkurs

BV403

En fördjupningskurs av de bibelteologiska kurserna på grundnivå och avancerad nivå. I kursen behandlas särskilt metodfrågorna och innehållet i några av de mer klassiska gammaltestamentliga och nytestamentliga bibelteologierna.