Här kan du läsa mer om de campuskurser som vi erbjuder till våren. Kurserna kan läsas som fristående kurser eller inom program vid Örebro teologiska högskola.

Kursplaner hittar du här. Nedan ser du två bokstäver på baksidan av varje kurs. Dessa bokstäver hjälper dig att lättare hitta bland våra kursplaner.

OBS! Denna sida är för tillfället inte mobilanpassad. Klicka här om du vill få en överblick av kursutbudet.

Block 1 VT v. 03-12

Block 2 VT v. 13-22

Fördjupningsseminarium: Ledare med integritet - fördjupning i Pastoralbreven (icke-språklig)

Grundnivå

BV247, tisdag-onsdag

Kursen täcker bl.a. följande områden: Pastoralbreven i den moderna bibelforskningen, Pastoralbrevens problemkontext, Pastoralbrevens teologi och etik, Pastoralbrevens ledarskapsstrukturer.

Fördjupningsseminarium: Ledare med integritet – fördjupning i Pastoralbreven (språklig)

Grundnivå

BV248, Tisdag-onsdag

Kursen täcker bland annat följande områden: Pastoralbreven i den moderna bibelforskningen, Pastoralbrevens problemkontext, Pastoralbrevens teologi och etik, Pastoralbrevens ledarskapstrukturer...

Fördjupningsseminarium: Etik

Grundnivå

TL251R, torsdag

Kursen behandlar etikens grundläggande frågor av moralfilosofisk art samt fördjupar kristen etisk reflektion. Kursen vill också ge ökad förtrogenhet med ett antal aktuella etiska frågeställningar.

Systematisk teologi 2 – ”människan och frälsningen”

Grundnivå

TL208R, fredag

Kursen fördjupar kunskapen om systematisk teologi med speciellt betoning på hur frågorna kring antropologi och soteriologi behandlats i modern teologi...

GT fördjupningskurs, De historiska böckerna (Samuelsböckerna), språklig

Grundnivå

BV214, tisdag-onsdag

Studenten ges tillfälle att enskilt och i grupp språkligt analysera och tolka bibeltexter hämtade från Samuelsböckerna, samt reflektera över hur dessa texter kan tillämpas i den kristna teologin och förkunnelsen.

GT fördjupningskurs, De historiska böckerna (Samuelsböckerna), icke språklig

Grundnivå

BV224, tisdag-onsdag

Studenten ges tillfälle att enskilt och i grupp analysera och tolka bibeltexter hämtade från Samuelsböckerna, samt reflektera över hur dessa texter kan tillämpas i den kristna teologin och förkunnelsen.

Fördjupningsseminarium: Migration, nation och globalisering

Grundnivå

TL253R, onsdag-fredag

I kursen ställs frågor om vad de teologiska svaren är på sådant som rör migration, nation och globalisering. Frågorna bearbetas såväl ur teologiska som samhällsvetenskapliga perspektiv.

Tidiga kristna texter från Rom

Avancerad nivå

BV411

Kursen syftar till att ge fortsatt övning i att analysera, översätta och tolka Nya testamentets brevtexter och de Apostoliska fäderna...

Systematisk teologi i en global kristenhet

Avancerad nivå

HS402

Kursen studerar viktiga systematisk teologiska positioner i global kristenhet med betoning på teologi i dessa strömningar...