Här kan du läsa mer om de Campuskurser som vi erbjuder till våren. Kurserna kan läsas som fristående kurser eller inom program vid Örebro teologiska högskola.

Kursplaner hittar du här. Nedan ser du två bokstäver på baksidan av varje kurs. Dessa bokstäver hjälper dig att lättare hitta bland våra kursplaner. OBS att kurser med benämning ”Grundnivå 2” har särskilda förkunskapskrav.

På baksidan av varje kurs ser du även vilken eller vilka dagar kursen ges.

OBS! Denna sida är för tillfället inte mobilanpassad. Se kursutbud för Örebro teologiska högskola här.

Block 1 VT v. 04-13

Block 2 VT v. 14-23

Nya testamentet, baskurs

Grundnivå

BV102, tisdag-onsdag

Kursen är en introduktionskurs till Nya testamentets skrifter, dess bakgrund, tillkomst- och kanonhistoria
och Jesu liv, de första kristnas historia och kyrkan i efterapostolisk tid.

Missionsvetenskap, baskurs

Grundnivå

KM101, onsdag/fredag

Den kristna kyrkans missionsuppdrag har både ett lokalt och ett globalt perspektiv och kan studeras både historiskt och teologiskt. Kursen syftar till att ge en kännedom om perspektiv som studiet av kristendomen som en missionerande världsreligion innefattar.

Fördjupningsseminarium: Etik

Grundnivå 2

TL251R, torsdag

Kursen behandlar etikens grundläggande frågor av moralfilosofisk art samt fördjupar kristen etisk reflektion. Studenten vägleds till en fördjupad och mer genomtänkt metod för etiska resonemang samt stimuleras till egna ställningstaganden.

Fördjupningsseminarium: Religionsbeteendevetenskap

Grundnivå 2

RR246R, torsdag

Kursens mål är att studenten förvärvar ökade kunskaper inom religionssociologisk och religionspsykologisk teori som en tillgång i mötet med människor i framtida yrkesroller

Systematisk teologi 2, ”Människan och frälsningen”

Grundnivå 2

TL208R, fredag

Kursen fördjupar kunskapen om systematisk teologi med speciell betoning på hur frågorna kring antropologi, soteriologi och pneumatologi behandlats i modern teologi.

Systematisk teologi 1

Grundnivå

TL103, tisdag-onsdag

Kursen ger en grundläggande introduktion till den systematiska teologins huvudområden, deras historiska bakgrund och aktuella form.

Bibelteologi 1

Grundnivå

BV103, onsdag/fredag

Kursen utgör en fördjupning till de inledande kurserna i GT och NT. Kursen ger en inblick i viktiga teologiska teman som löper genom GT och NT och en fördjupad insikt i de olika bibelböckernas bidrag till en bibelteologi kring dessa teman.

De poetiska böckerna (Höga Visan), språklig

Grundnivå 2

BV210, tisdag-onsdag

Studenten ges tillfälle att enskilt och i grupp språkligt analysera och tolka bibeltexter hämtade från
Höga Visan, samt reflektera över hur dessa texter kan tillämpas i den kristna teologin och förkunnelsen.

De poetiska böckerna (Höga Visan), icke-språklig

Grundnivå 2

BV220, tisdag-onsdag

Studenten ges tillfälle att enskilt och i grupp analysera och tolka bibeltexter hämtade från Höga Visan, samt reflektera över hur dessa texter kan tillämpas i den kristna teologin och förkunnelsen.

Fördjupningsseminarium: Migration, nation och globalisering

Grundnivå 2

TL253R, fredag

Med utgångspunkt i den stora immigrationen hösten 2015 och den efterföljande samhällsutveckling vi sett sedan dess, ställer kursen frågor om vad de teologiska svaren är på frågor som rör migration, nation och globalisering.