Vi har tidigare haft så kallade Helgkurser (Distansprogrammet vid Örebro Teologiska Högskola). Dessa kurser anordnades tre fredag-lördagstillfällen på Campus Örebro. Dessa kurser har vi nu bytt ut mot Lördagskurser, som kan läsas vid alla våra studiecenter.

Lördagskurserna kan endast läsas med 25% studietakt. Vill du läsa mer teologi finns det möjlighet att läsa Onsdagskurser som läses med 50% studietakt eller fristående kurser vid Örebro teologiska högskola. Lördags- och Onsdagskurser kan läsas på följande orter: Umeå, Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö. Lördagskurser och fristående kurser vid Örebro teologiska högskola kan läsas i Örebro.