Att studera Helgkurser i Örebro (tidigare kallat distanskurser) är en möjlighet för dig som inte kan studera på dagtid i Örebro eller på något annat av våra studiecenter.
Helgkurser läses på kvartsfart (ca 10 timmar i veckan) och passar därför bra att kombinera med arbete eller andra studier. Helgkurserna i Örebro är framför allt till för dig som vill ta ett större ansvar i samhället och i den kristna församlingen. Målet med kurserna är att ge dig mer kunskap och insikt i teologi, något som du har nytta av både i församlingen och i ditt arbete.

Välkommen med din ansökan till Helgkurser Örebro! Slå dig gärna ihop med någon eller några av dina vänner och läs kursen tillsammans. Det kan vara mycket stimulerande!