Kurser framöver

Våren 2020: TL102D Etik
Planerade träffar: 24–25 jan, 6–7 mars, 15–16 maj

Hösten 2020: TL103D Systematisk teologi

Våren 2021: RR106D Världsreligionerna