Bibelteologi (BV103D) har träffar på plats i Örebro 6–7 sep, 11–12 okt, 13-14 dec.

Kursen ger en inblick i viktiga teologiska teman som löper genom GT och NT och en fördjupad insikt i de olika bibelböckernas bidrag till en bibelteologi kring dessa teman. Den syftar till att ge en ökad förståelse för såväl teologins mångfald som det budskap som förenar Bibelns böcker. Kursen ger även en introduktion till bibelteologins metodfrågor och förhållandet mellan GT och NT.

BV103D Kursplan med litteraturförteckning

För ansökan, se Ansökan och behörighet.