Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Ledning och administration

Niklas Holmefur
Rektor, teol. dr, lektor missionsvetenskap
0706-99 29 35
Elin Avaheden
Kommunikatör
Magdalena Bina
Utbildnings- administratör
073-98 25 206
Maria Brolin
Bibliotekarie
019-30 77 55
Lotta Karlsson
Campusvärd
0705-36 21 27
Lara Roswall
Administrativ ledare
0705-36 46 42
Hanna Wärlegård
Studievägledare, adjunkt praktisk teologi
0705-36 21 24
Elin Östberg
Kommunikatör (föräldraledig)
0706-29 28 72

Bibelvetenskap

Greger Andersson
Docent, lektor Gamla testamentet
0733-02 75 51
Lennart Boström
Teol. dr, lektor Gamla testamentet
0705-36 24 68
David Davage
Docent, lektor Gamla testamentet (tjänstledig)
0704-97 92 00
Dan Elofsson
Adjunkt Nya testamentet
040-37 59 51
Ludvig Nyman
Adjunkt Nya testamentet
Mikael Tellbe
Studierektor, docent, lektor Nya testamentet
0708-91 09 18
Tommy Wasserman
Docent, lektor Nya testamentet, utbildningsledare teologiska program
019-30 77 51

Kyrko- och missionsstudier

Torbjorn Aronson
Docent, lektor kyrko- och missionsstudier
0733-66 43 86
Marcus Fritsch
Adjunkt missionsvetenskap
0738-28 21 38
Mikael Hallenius
Fil. dr, lektor kyrko- och missionsstudier
0761-41 17 79
Ulrik Josefsson
Teol. dr, lektor kyrko- och missionsstudier
08-619 25 69
Maria Karlsson
Adjunkt missionsvetenskap, internationell samordnare
0708-70 96 23
Åsa Molin
Adjunkt praktisk teologi
0707-65 85 30

Tro- och livsåskådningsvetenskap
samt religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Ulf Dagerbrant
Adjunkt tro- och livsåskådnings-vetenskap
0731-53 16 11
Bruno Frandell
Fil. dr, lektor tro- och livsåskådnings-vetenskap
0763-13 72 00
Lars Johansson
Adjunkt religionshistoria och religions-beteendevetenskap
0706-96 79 18
Roland Spjuth
Docent, lektor tro- och livsåskådnings-vetenskap
Fredrik Wenell
Teol. dr, lektor tro- och livsåskådnings-vetenskap
0760-40 16 62