Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Ledning och administration

Niklas Holmefur
Rektor (tjänstledig t.o.m. 4 november)
Kontakta prorektor under tjänstledighet
Charlotte Arenander
Administrativ chef
0703–15 20 03
Magdalena Bina
Utbildnings- administratör
0739-82 52 06
Maria Brolin
Bibliotekarie
019-30 77 55
David Davage
Studierektor ÖTH
Arne Johansson
Vaktmästare, Campus Örebro
0705-36 21 27
Ulrik Josefsson
Prorektor
0704-17 99 78
Jörgen Lundberg
Ekonom med ansvar för HR-frågor
0705-36 46 42
Martin Vingren
Campusvärd Örebro
Hanna Wärlegård
Studievägledare
0705-36 21 24
Elin Östberg
Kommunikatör
0706-29 28 72

Bibelvetenskap

Lennart Boström
Lektor
0768-05 08 15
David Davage
Lektor
0704-97 92 00
Dan Elofsson
Adjunkt
040-37 59 51
Joel MacInnes
Adjunkt
Ludvig Nyman
Adjunkt
Mikael Tellbe
Lektor
0708-91 09 18
Lena-Sofia Tiemeyer
Professor
Tommy Wasserman
Professor
019-30 77 51

Kyrko- och missionsstudier

Marcus Fritsch
Adjunkt
0738-28 21 38
Micael Grenholm
Adjunkt
0730-35 05 27
Mikael Hallenius
Lektor
0761-41 17 79
Niklas Holmefur
Lektor
0706-99 29 35
Ulrik Josefsson
Lektor
0704-17 99 78
Maria Karlsson
Adjunkt
0735-09 03 75
Håkan Kenne
Adjunkt
040-37 59 51
Åsa Molin
Adjunkt
0707-65 85 30
Hanna Wärlegård
Adjunkt
0705-36 21 24

Tro- och livsåskådningsvetenskap
samt religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Ulf Dagerbrant
Adjunkt
0731-53 16 11
Maria Ledstam
Adjunkt
Lars Johansson
Adjunkt
0706-96 79 18
Matthew Nowachek
Lektor
0735-23 56 37
Roland Spjuth
Lektor
Mikael Stenhammar
Lektor
Fredrik Wenell
Lektor
0760-40 16 62