Kursutbud ÖTH 2020-2021

Grundnivå

Bibelvetenskap

BV101 Gamla testamentet, baskurs
BV101R Gamla testamentet, baskurs
BV102 Nya testamentet, baskurs
BV102R Nya testamentet, baskurs
BV103 Bibelteologi 1
BV103D Bibelteologi 1
BV103R Bibelteologi 1
BV201 Nytestamentlig grekiska 1
BV201D Nytestamentlig grekiska 1 (distans)
BV202 Nytestamentlig grekiska 2
BV205D Gammaltestamentlig hebreiska (distans)
BV207R Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk
BV211 Filipperbrevet (språklig)
BV217 De profetiska böckerna, Jeremia (språklig)
BV221 Filipperbrevet (icke-språklig)
BV227 De profetiska böckerna, Jeremia (icke-språklig)
BV243R Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse
BV250 The Book of Revelation
BV257 Ekoteologi i GT och NT
BV260 The Book of Revelation (greek)
BV268R Bibelteologi 2  

Kyrko- och missionsstudier

KM101 Missionsvetenskap
KM101R Missionsvetenskap
KM102 Kyrkohistoria (baskurs)
KM102R Kyrkohistoria (baskurs)
KM241 Sveriges kyrkohistoria
KM245R Kulturförståelse
KM251R Teologi om kyrkliga handlingar
KM252R Diakonins teologi, ledarskap och uttryck

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

RR101 Introduktion till teologiska studier
RR101R Introduktion till teologiska studier
RR106 Världsreligionerna (baskurs)
RR106R Världsreligionerna (baskurs)
RR241 Mötet med nyandligheten
RR246R Religionsbeteendevetenskap 
RR247R Idéburet ledarskap i diakoni
RR280 Kommunikation och konflikthantering

Tro- och livsåskådningsvetenskap

TL102D Etik
TL103 Systematisk teologi 1
TL103R Systematisk teologi 1
TL206R Religionsfilosofi och idéhistoria
TL207D Kontextuell teologi
TL208R Systematisk teologi 2
TL240 Systematic Theology 2
TL249 Pneumatologi
TL251R Etik
TL252R Systematisk teologi 3, Teologisk integrering
TL253R Migration, nation och globalisering
TL257R Kyrkan i samhället

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA231R Självständigt arbete 7,5 hp 20-21
AA232R Självständigt arbete 15 hp 20-21
AA233 Fältstudium 15 hp
AA234 Vetenskaplig teori och metod

Avancerad nivå

Bibelvetenskap

BV401 Gud som befriare, Exodustexter
BV402 Psaltaren och dödahavsrullarna i modern bibelforskning
BV403 Bibelteologi
BV411 Tidiga kristna texter i Rom
BV412 Jesus och Paulus i modern bibelvetenskap
BV413 Revelation – The Lamb and the Beast 
BV414 Paulus och Polykarpos brev till filipperna
BV419 Teori och metod – bibelvetenskap
BV420 Magisteruppsats i bibelvetenskap
BV441 Grekiska texter ur Septuaginta och Nya testamentet
BV501 Bibel, våld och gender
BV519 Teori och metod i bibelvetenskap
BV520 Masteruppsats i bibelvetenskap

Historisk-systematisk teologi

HS401 Teologins historia, systematisk-teologiska klassiker
HS402 Systematisk teologi i en global kristenhet
HS403 Globalisering, offentlighet och det civila samhället
HS404 Uppenbarelse, pneumatologi och ecklesiologi
HS419 Teori och metod, historisk-systematisk teologi
HS420 Magisteruppsats i historisk-systematisk teologi
HS501 Nyare teologi och kyrkohistoria
HS519 Teori och metod, historisk-systematisk teologi
HS520 Masteruppsats i historisk-systematisk teologi

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA401 Text och Tolkning – Teori och metod inom exegetisk och systematisk teologi
AA402 Historiens Jesus och trons Kristus