Ledarskap och församlingsutveckling

För information om ansökan till masterprogrammet i Ledarskap och församlingsutveckling, se hemsida för Ansgars teologiska högskola.

Bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi

Du kan nu söka till följande kurser med snart v. 10: 

Fördjupning i bibelteologi
Kursen i bibelteologi på magister- och masternivå utgör en fördjupning av de bibelteologiska kurserna på grundnivå och avancerad nivå. I kursen behandlas särskilt metodfrågorna och innehållet i några av de mer klassiska gammaltestamentliga och nytestamentliga bibelteologierna.
 
 
Kyrka och samhälle i en pluralistisk värld, 10 högskolepoäng
 

Kyrkans plats och roll i samhället har förändrats mycket under senaste årtionden. Mångfald och pluralism har ökat när Sverige blivit en del av en global värld. En del ser det som hotande att religionen åter blivit synlig. Samtidigt finns det en förväntan att kyrkan tillsammans med andra ska vara aktiva aktörer i det civila samhället. Denna situation kräver omförhandlingar kring kyrkans samhällsroll. Kursen önskar ge fördjupade kunskaper kring församlingars engagemang för att förbättra det gemensamma livet i samhället. Hur kan detta ske utan att församlingar förlorar sin identitet och särart? Vad är innehållet i en aktuell teologisk politik för en tid efter det sekuläras dominans (post-sekulär)? 

Kursplan HS403

TID: Veckorna 10 – 22.
Kursstart i Örebro, den 5 mars 2020, kl 10.30-16.00
I övrigt sker de flesta lektionerna via internet-kommunikation.
 

OBS! För närvarande laddas inte bilagor upp från Ipads och iPhones. Använd PC, Mac eller Android för din ansökan.

Ansök genom att följa länken längst ner på sidan.För behörighet till masterprogrammet vid ÖTH krävs en teologie kandidatexamen eller motsvarande. Särskilda förkunskapskrav för enskilda kurser framgår av respektive kursplan.

Detta behöver du:

 • Bild på dig själv (max 0,5 MB, används för intern kommunikation).
 • Examensbevis teologie kandidatexamen eller motsvarande (vidimerade, inscannat original). OBS! Detta laddas upp under kategorin Gymnasiebetyg.
 • (ev.) Intyg om dyslexi eller annan funktionsnedsättning.

Så här gör du:

 1. Gå till ansökningssidan.
 2. Välj program
  Program 1: välj vilket program du söker till i första hand.
  Program 2: välj ev. vilket program du söker till i andra hand.
  Program 3: välj ev. vilket program du söker till i tredje hand.
 3. Ladda upp dokument – se ovan vilka du behöver
 4. Personuppgifter – här fyller du i dina personuppgifter. Fyll i alla fält. Ange adress där du är folkbokförd.

Vi ser fram emot din ansökan!