Bibelvetenskap

BV101 Gamla testamentet grundnivå 1
BV101R Gamla testamentet grundnivå 1
BV102 Nya testamentet grundnivå 1
BV102R Nya testamentet grundnivå 1
BV103 Bibelteologi 1 grundnivå 1
BV103R Bibelteologi 1 grundnivå 1
BV103D Bibelteologi 1 grundnivå 1 distans
BV201 Nytestamentlig grekiska 1 grundnivå 2
BV202 Nytestamentlig grekiska 2 grundnivå 2
BV205D Gammaltestamentlig hebreiska grundnivå 2 distans
BV207R Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk grundnivå 2
BV213 Lukasevangeliet språklig grundnivå 2
BV214 De historiska böckerna språklig grundnivå 2
BV223 Lukasevangeliet icke-språklig grundnivå 2
BV224 De historiska böckerna icke språklig grundnivå 2
BV243R Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse grundnivå 2
BV247 Leaders with integrity – The pastoral letters First cycle 2
BV248 Ledare med integritet Pastoralbreven språklig grundnivå 2
BV268R Bibelteologi 2 grundnivå 2
BV269 Kvinna och man i Bibeln grundnivå 2

Kyrko- och missionsstudier

KM101 Missionsvetenskap grundnivå 1
KM101R Missionsvetenskap grundnivå 1
KM102 Kyrkohistoria grundnivå 1
KM102R Kyrkohistoria grundnivå 1
KM180 Ledarskap i församling grundnivå 1 
KM241 Sveriges kyrkohistoria grundnivå 2

KM245R Kulturförståelse
KM251R Teologi om kyrkliga handlingar

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

RR101 Introduktion till teologiska studier grundnivå 1
RR101R Introduktion till teologiska studier grundnivå 1
RR106 Världsreligionerna grundnivå 1
RR106D Världsreligionerna grundnivå 1 distans
RR106R Världsreligionerna grundnivå 1
RR241 Mötet med nyandligheten grundnivå 2
RR246R Religionsbeteendevetenskap grundnivå 2
RR280 Kommunikation och konflikthantering grundnivå 2

Tro- och livsåskådningsvetenskap

TL103 Systematisk teologi grundnivå 1
TL103D Systematisk teologi distanskurs grundnivå 1
TL103R Systematisk teologi grundnivå 1
TL206R Religionsfilosofi och idéhistoria grundnivå
TL207D Kontextuell teologi grundnivå 2
TL208R Systematisk teologi grundnivå 2
TL242 Teologi och det moderna grundnivå 2
TL251R Etik grundnivå 1
TL252R Systematisk teologi 3 grundnivå 2
TL253 Migration, nation och globalisering grundnivå 2
TL256 Introduction to Christian Ethics first cycle 1

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA231 Thesis 7,5 ECTS
AA232 Självständigt arbete 15hp grundnivå 2
AA231R Självständigt arbete 7,5hp grundnivå 2
AA232R Självständigt arbete 15hp grundnivå 2
AA234 Vetenskaplig teori och metod grundnivå 2