Bibelvetenskap

BV103 Bibelteologi 1
BV103R Bibelteologi 1
BV201 Nytestamentlig grekiska 1
BV202 Nytestamentlig grekiska 2
BV205D Gammaltestamentlig hebreiska (distans)
BV207R Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk
BV211 Filipperbrevet (språklig)
BV221 Filipperbrevet (icke-språklig)
BV250 The Book of Revelation
BV257 Ekoteologi i GT och NT
BV260 The Book of Revelation (Greek)
BV268R Bibelteologi 2

Kyrko- och missionsstudier

KM102 Kyrkohistoria
KM102R Kyrkohistoria
KM241 Sveriges kyrkohistoria
KM245R Kulturförståelse

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

RR106 Världsreligionerna
RR106R Världsreligionerna
RR241 Mötet med nyandligheten
RR280 Kommunikation och konflikthantering

Tro- och livsåskådningsvetenskap

TL103 Systematisk teologi 1
TL103R Systematisk teologi 1
TL208R Systematisk teologi 2
TL249 Pneumatologi
TL253R Migration, nation och globalisering

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA231R Självständigt arbete 7,5hp
AA232R Självständigt arbete 15hp
AA233 Fältstudium 15hp
AA234 Vetenskaplig teori och metod