Innehåll Systematisk teologi

Profilen ger både historiska och aktuella fördjupningar om den kristna teologins innehåll samt diskuterar dess relevans i relation till globala strömningar i kristenheten och aktuella samhällsförändringar. Profilen ger också stort utrymme för egen profilering.

Sista ansökan till masterprogrammet är 15 maj. Därefter kan antagning göras i mån av plats.

Kursutbud och examen i Systematisk teologi

Masterprogrammet i teologi med inriktning mot Bibelvetenskap eller Systematisk teologi 120 högskolepoäng omfattar:

• En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, avancerad nivå (10 hp)
• Tre obligatoriska kurser inom vald inriktning, avancerad nivå (3 x 10 hp)
• Två gemensamma tematiska kurser, avancerad nivå (20 hp)
• Valfria kurser inom eller utanför området teologi, grund- eller avancerad nivå (30 hp)
• En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför uppsats, avancerad nivå (10 hp)
• En avslutande obligatorisk masteruppsats inom vald inriktning, avancerad nivå (30 hp alternativt en magisteruppsats 15 hp och en masteruppsats 15 hp)

Programmet, som kan läsas på hel- eller halvfart, leder fram till masterexamen i teologi med inriktning mot bibelvetenskap eller historisk-systematisk teologi. Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng inom huvudområdet (15 högskolepoäng om studenten tidigare skrivit en magisteruppsats inom området). Programmet förbereder för forskarstudier inom bibelvetenskap (Gamla eller Nya testamentets exegetik) eller systematisk teologi.

Totalt 70 hp utgörs av kurser på avancerad nivå inom vald inriktning inklusive masteruppsatsen. Högst 30 högskolepoäng från annat relevant område kan ingå i examen. Högst 30 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

Magisterexamen i teologi erbjuds som etappavgång efter 60 högskolepoäng i masterprogrammet (hel- eller halvfart) och omfattar:

• En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, avancerad nivå (10 hp)
• Två obligatoriska kurser inom vald inriktning, avancerad nivå (2 x 10 hp)
• En gemensam tematisk kurs, avancerad nivå (10 hp)
• En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför magisteruppsats, avancerad nivå (5 hp) 

• Avslutande obligatorisk magisteruppsats inom vald inriktning, avancerad nivå (15 hp)

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Totalt minst 40 högskolepoäng utgörs av kurser på avancerad nivå inom vald inriktning inklusive en magisteruppsats. Den gemensamma tematiska kursen om 10 högskolepoäng kan bytas ut mot kurs(er) om 10 högskolepoäng inom eller utanför området teologi. Högst 10 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

För mer detaljerad information om inriktning och kurser, se studiegångar och kursplaner.

Josefin Samuelsson
Masterutbildningen i historisk-systematisk teologi

Masterprogrammet är en fantastisk möjlighet för dig som söker teologisk fördjupning. Oavsett om du vill utrustas för församlingstjänst, vidare studier eller helt andra uppgifter. Masterstudierna har gett mig vidgade perspektiv, djupare kunskap, näring till tron och en hel del glädje. Jag uppskattar de engagerade lärarna, samtalen med andra studenter och flexibiliteten i utbildningens utformning.