Vill du läsa teologi under ett år?

Teologiskt basår (60 hp) vänder sig i första hand till dig som vill integrera teologi och yrkesliv för att bättre fungera i församling och samhälle. Det ger dig orientering i olika teologiska ämnesområden (bibelvetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap, kyrko- och missionsstudier, samt religionshistoria och religionsbeteendevetenskap).

Även du som bara ”vill pröva på” att läsa teologi är välkommen att ansöka. Kurserna läses tillsammans med andra program på ÖTH, vilket innebär att du efter det teologiska basåret har möjlighet att fortsätta på ett annat program.

Teologiskt basår läses på plats på Örebro teologiska högskola.

Studiegång Teologiskt basår 60hp 19-20