Utbildningen Teologiskt kandidatprogram (180 hp) vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning inom teologi. Den ger dig goda förutsättningar för att kunna ta ansvar i församling/kyrka eller i det övriga arbetslivet. Den förbereder dig även för vidare teologiska studier.

Utbildningen inleds med ett teologiskt basår och erbjuder sedan möjlighet till inriktningar som exempelvis Bibelvetenskap och Tro och kyrka. Läs mer om innehållet under Om studierna.

Utbildningen leder fram till Teologie kandidatexamen om 180 hp och läses på Campus Örebro.

Terminstider för 2022-2023

HT22: v. 35 – v. 2, uppehåll v. 3

VT23: v. 4 – v. 23

Priscilla Ganda Mall
Teologiskt kandidatprogram

I dagens samhälle blir vi ständigt uppdaterade och inmatade med all möjlig information och reklam. Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i.