Utbildningen Teologiskt kandidatprogram (180 hp) vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning inom teologi. Den ger dig goda förutsättningar för att kunna ta ansvar i församling/kyrka eller i det övriga arbetslivet. Den förbereder dig även för vidare teologiska studier.

Utbildningen inleds med ett teologiskt basår och erbjuder sedan möjlighet till inriktningar som exempelvis Bibelvetenskap och Tro och kyrka. Läs mer om innehållet under Om studierna.

Utbildningen leder fram till Teologie kandidatexamen om 180 hp och läses på plats på Örebro teologiska högskola.

Terminstider för 2020-2021
HT20: 24 augusti – 8 januari (v. 35 – v. 1)
Uppehåll v. 2

VT21: 18 januari – 3 juni (v. 3 – v. 22)

Terminstider för 2021-2022
HT21: 30 augusti – 14 jan (v.35 – v.2)
Uppehåll v. 3

VT22: 24 jan – 10 juni (v.4 – v.23)

Emilia Lundahl
Teologiskt kandidatprogram

Genom ett stort bibliotek, närvarande lärare och alla studenter har campus blivit ett andra hem.