Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Kursinnehåll

Profeten Jeremia levde i en omvälvande tid. Under fyrtio år talade han till folket och makthavarna, men fick inte se mycket framgång. När han fick sin kallelse såg förvisso allt hoppfullt ut, men kriserna kom att avlösa varandra och slutligen fick hans se sitt Jerusalem läggas i ruiner. I den här kursen lär vi känna profeten Jeremia och hans budskap. Jeremia fick i uppdrag att tala allvarliga varningsord, men också ord av hopp och framtid. Vad innebar Jeremias budskap i hans egen samtid? Och vad är hans budskap till en värld i kris?

Lennart Boström som är kurslärare ger en introduktion till Jeremia bok genom att beskriva den tid han levde i och vad vi vet om honom som person.

Lena-Sofia Tiemeyer, ny lärare i ALT, föreläser över temat Jeremia som förebedjare, ett tema som blir aktuellt i Jeremia bok, inte minst genom att han blir uppmanad av Gud att inte be för Juda folk.

Peter Halldorf, gästlärare i kursen, föreläser över relationen mellan Jeremiabokens budskap och Uppenbarelseboken. Båda böckerna talar om kris, men också om framtidshopp.