Schema för studierna

• ST257R Kyrkan i samhället
• RR247R Idéburet ledarskap i diakoni
• KM252R Diakonins teologi, ledarskap och uttryck (Inbäddad kurs i FL15 som även kan läsas separat)

Lektionsdagarna är schemalagda 8.40-16.10

Gulmarkerad text innebär att KM252R helt fyller kursdagen i FL15.

Veckoschemat i pdf-format: DIOS schemaöversikt ht 2022 (Tider för webbseminarier tillkommer)

Datum

FL15 ons 50%

KM252R ons 25%

ST257R fre 25%

RR247R fre 25%

29/8-2/9

8.40-16.10 Kursstart

8.40-16.10 Kursstart

8.40-15.25 Kursstart

5-9/9

Ons kl 13.00 – tors kl 14.25
Dygn i Örebro

12-16/9

Lektionsfritt

8.40-15.25 Kursstart

19-23/9

8.40-14.25 Lektioner + sem

26-30/9

8.40-14.25 Lektioner + sem

3-7/10

8.40-16.10 Lektioner + sem

8.40-16.10 Lektioner + sem

10-14/10

8.40-14.25 Lektioner + sem

8.40-15.25 Lektioner + sem

17-21/10

GEMENSAM

DIOS-TEMADAG

TORSDAG KL 10-16

ALLA KURSER 20/10

24-28/10

8.40-14.25 Lektioner + sem

8.40-15.25 Lektioner + sem

31/10-4/11

Fältstudier

7-11/11

Gem dagar i Örebro ons 8.40 – tors 12.00

14-18/11

8.40-14.25 Lektioner + sem

21-25/11

8.40-14.25 Lektioner + sem

28/11-2/12

8.40-14.25 Lektioner + sem

5-9/12

8.40-14.25 Lektioner + sem

8.40-15.25 Lektioner + sem

12-16/12

8.40-14.25 Lektioner + sem

8.40-15.25 Lektioner + sem

19-23/12

8.40-16.10 Lektioner + sem

8.40-16.10 Lektioner + sem

26-30/12

——————–

LEKTIONSFRIA

VECKOR

——————–

2-6/1

——————–

LEKTIONSFRIA

VECKOR

——————–

9-13/1

8.40-16.10 Kursavslutning

Avgifter under studier

Undervisningen på ALT är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel på eftergymnasial nivå under hela utbildningstiden. Alla programstudenter vid ALT omfattas av kårobligatorium. ALT tar ut följande terminsavgifter för DIOS: 

1 625 kr som faktureras från respektive folkhögskola (halvtidsstuderande 1 200 kr). Beloppet inkluderar kåravgiften på 125 kr (halvtidsstuderande 62 kr). 

Terminsavgiften täcker direkt studentrelaterade kostnader såsom: 

 • försäkring 
 • utskrifter till lektioner 
 • omkostnader vid avslutningar 
 • mat och logi vid gemensamma utbildningsdagar för alla studenter i Örebro i november och mars, samt även i Nyhem i september för studenter på pastors- och ledarprogrammet 
 • kopiering 
 • ersättning för samordnade resor till utbildningsdagar en gång per termin (Nyhem och Örebro), samt därutöver stöd till studenter med extra långa resor. 

Fika på studiecenter/Campus betalas av studenten och kostnaden för detta varierar mellan de olika orterna. I vissa fall bakas den in i terminsavgiften. 

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till: 

 • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan 
 • Respektive folkhögskola – för frågor om CSN-registrering:
  • Umeå folkhögskola, Syrene Wallmark
  • Hyllie Park fhsk, Eva-Lotta Larsson 
  • June fhsk, Ingalill Bard 
  • Kaggeholms fhsk, Isabelle Johansson
  • Örebro Folkhögskola, Maria Norberg 
  • Vinga Folkhögskola, Sara Eliasson 
  • Örebro teologiska högskola, Hanna Wärlegård