Schema för studierna

Lektionsdagarna är schemalagda 8.40-16.10

Gulmarkerad text innebär att KM252R helt fyller kursdagen i FL15.

Veckoschemat i pdf-format: Kursveckor och kursdagar DIOS hösten 2021.

Datum

FL15 ons 50%

KM252R ons 25%

TL257R fre 25%

RR247R fre 25%

30/8-3/9

Start 6 lektioner + seminarium

Start 6 lektioner + seminarium

Start 6 lektioner + seminarium

6-10/9

Gem. dagar Örebro on-to

13-17/9

Lektionsfritt

(Webbseminarium)

Start 6 lektioner + seminarium

20-24/9

4 lektioner + seminarium

(Webbseminarium)

27/9-1/10

4 lektioner + seminarium

4-8/10

4 lektioner + seminarium

Webbseminarium

11-15/10

FRIFO-konferens onsd

GEMENSAM DIOS-

TEMADAG TORS

ALLA KURSER

18-22/10

4 lektioner + seminarium

Webbseminarium

25-29/10

4 lektioner + seminarium

6 lektioner + seminarium

1-5/11

6 lektioner + seminarium

6 lektioner + seminarium

Webbseminarium

8-12/11

Gem. dagar Örebro on-to

(Webbseminarium)

15-19/11

4 lektioner + seminarium

6 lektioner + seminarium

22-26/11

4 lektioner + seminarium

Webbseminarium

29/11-3/12

4 lektioner + seminarium

(Webbseminarium)

6-10/12

4 lektioner + seminarium

Webbseminarium

13-17/12

4 lektioner + seminarium

6 lektioner + seminarium

20-24/12

6 lektioner + seminarium

6 lektioner inkl summering

27-31/12

3-7/1

6 lektioner + seminarium

10-14/1

Redovisningsdag

Avgifter under studier

Undervisningen på ALT är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel på eftergymnasial nivå under hela utbildningstiden. Alla programstudenter vid ALT omfattas av kårobligatorium. ALT tar ut följande terminsavgifter för DIOS: 

1 625 kr som faktureras från respektive folkhögskola (halvtidsstuderande 1 200 kr). Beloppet inkluderar kåravgiften på 125 kr (halvtidsstuderande 62 kr). 

Terminsavgiften täcker direkt studentrelaterade kostnader såsom: 

 • försäkring 
 • utskrifter till lektioner 
 • omkostnader vid avslutningar 
 • mat och logi vid gemensamma utbildningsdagar för alla studenter i Örebro i november och mars, samt även i Nyhem i september för studenter på pastors- och ledarprogrammet 
 • kopiering 
 • ersättning för samordnade resor till utbildningsdagar en gång per termin (Nyhem och Örebro), samt därutöver stöd till studenter med extra långa resor. 

Fika på studiecenter/Campus betalas av studenten och kostnaden för detta varierar mellan de olika orterna. I vissa fall bakas den in i terminsavgiften. 

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till: 

 • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan 
 • Respektive folkhögskola – för frågor om CSN-registrering:
  • Umeå folkhögskola, Syrene Wallmark
  • Hyllie Park fhsk, Eva-Lotta Larsson 
  • June fhsk, Ingalill Bard 
  • Kaggeholms fhsk, Isabelle Johansson
  • Örebro Folkhögskola, Maria Norberg 
  • Vinga Folkhögskola, Sara Eliasson 
  • Örebro teologiska högskola, Hanna Wärlegård