Inriktning Praktisk teologi

Inriktning Praktisk teologi

Innehåll och upplägg

Masterprogrammet i Praktisk teologi är skräddarsytt för dig som står i eller vill arbeta med församlingsledarskap. Genom samverkan med Ansgar Høyskole (Kristiansand) och Høyskolen for ledelse og teologi (Oslo) finns nu en unik möjlighet till fördjupade studier som bygger på tidigare grundutbildning. Ansgar Høyskole är ansvarig för utbildningen som ger masterexamen med ackreditering inom det norska universitetssystemet.

Utbildningen är uppbyggd så att den ska passa dig som står i församlingstjänst. Masterexamen omfattar två års heltidsstudier (120 hp) men läses normalt på halvfart med tre kurser omfattande 10 hp varje läsår. Utbildningen avslutas med en större masteruppsats. Den stora delen av studierna sker på distans men varje kurs omfattar en intensivvecka då studenter och lärare möts på någon av de de tre medverkande skolorna. På dessa veckor möter du förutom ämnesansvariga lärare från de olika skolorna också församlingsarbetare från såväl Sverige som Norge. Tillsammans ger detta dig både nya kunskaper inom området och möjlighet till att fördjupa din erfarenhet och praxis. Speciellt vikt läggs vid hur du som ledare driver förändringsprocesser.

Mer information om studiegång, ansökan med mera finns hos Ansgar Høyskole.

Ansökan i praktisk teologi ska göras senast den 7 augusti och görs direkt till Ansgar Høyskole.

Kostnad

Varje kurs om 10 hp kostar 2000 SEK (svenska studenter har halverade kurskostnader i jämförelse med de kostnadsuppgifter som finns på Ansgars hemsida).