Ansökan och behörighet

Ansökan till höstens program är nu stängd.

Behörighet för ansökan till program

För att antas till program på avancerad nivå krävs allmän behörighet samt en kandidatexamen i teologi eller religionsvetenskap 180 högskolepoäng. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet. Därutöver gäller särskilda förkunskapskrav för respektive inriktning:

  • För att antas till programinriktningen bibelvetenskap är behörighetskravet en avklarad kandidatexamen med en godkänd kandidatuppsats på 15 högskolepoäng inom bibelvetenskap (specifikt Gamla eller Nya testamentets exegetik) eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs 30 avklarade högskolepoäng i språklig bibelvetenskap (med gammaltestamentlig hebreiska och/eller nytestamentlig grekiska).
  • För att antas till programinriktningen historisk-systematisk teologi är behörighetskravet en avklarad kandidatexamen med en godkänd kandidatuppsats på 15 högskolepoäng inom samma inriktning (specifikt något av ämnena tros- och livsåskådningsvetenskap eller kyrko- och missionsstudier) eller motsvarande utländsk examen.

Behörighet för ansökan till fristående kurser

För att vara behörig till teologiska studier på avancerad nivå krävs grundläggande behörighet för högskolestudier, samt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 1/A1. Därtill har fristående kurser specifika behörighetskrav. Detta framgår av respektive kursplan.

Områdesbehörigheten 1/A1 utgörs av kurser i historia och samhällskunskap. Kursnamnen varierar beroende på när du gick gymnasiet. Du behöver:

  • Historia A, eller Historia 1b, eller Historia 1a1+Historia 1a2.
  • Samhällskunskap A, eller Samhällskunskap 1b, eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Om du saknar formell behörighet kan du göra särskild ansökan om prövning av reell kompetens, det vill säga andra meriter som eventuellt kan visa på förutsättningar att klara av utbildningen. Det går också att ansöka om undantag. För ansökan om prövning av reell kompetens eller att undantag görs använder du denna blankett – Ansökan om undantag från behörighetskrav.

Detta behöver du till din ansökan

  • Bild på dig själv (max 0,5 MB, används för intern kommunikation).
  • Examensbevis teologie kandidatexamen eller motsvarande (vidimerade, inscannat original). OBS! Detta laddas upp under kategorin Gymnasiebetyg.
  • (ev.) Intyg om dyslexi eller annan funktionsnedsättning.

Så här ansöker du

1. Gå till ansökningssidan

2. Välj program

Program 1: välj vilket program du söker till i första hand.
Program 2: välj ev. vilket program du söker till i andra hand.
Program 3: välj ev. vilket program du söker till i tredje hand.

3. Ladda upp dokument

Se ovan vilka du behöver.

4. Personuppgifter

Här fyller du i dina personuppgifter. Fyll i alla fält. Ange adress där du är folkbokförd.

Vi ser fram emot din ansökan!

OBS! För närvarande laddas inte bilagor upp från Ipads och iPhones. Använd PC, Mac eller Android för din ansökan.

Ledarskap och församlingsutveckling

  • För information om ansökan till masterprogrammet i Ledarskap och församlingsutveckling, se hemsida för Ansgar Høyskole

Har du letat runt på hemsidan utan att hitta den information du söker? Kontakta studievägledare.