Om studierna

Upplägg av studier

PROMIS kan läsas på ALT:s alla studiecenter och det finns möjlighet att välja hel- eller halvfartstudier. Vid helfartstudier läser man på studiecentret två dagar/vecka (ons + fre) och vid halvfartstudier en dag. Kurserna ges enbart på våren, vilket innebär att man behöver studera på halvfart under två vårterminer för att gå hela programmet.

Det finns också viss möjlighet att studera på PROMIS om man inte kan närvara vid ett studiecenter. Bor du utomlands och är anställd av Pingst, SAM eller EFK så finns det möjlighet att läsa kursen ifall du kan närvara i Örebro på minst en av våra tre gemensamma träffar. Gemensamma träffar våren 2023 hålls v. 4, v. 13 och v. 22 i Örebro. Studier från annan ort än studiecenter förutsätter också vissa minimikrav på uppkopplingshastigheter mm samt en flexibilitet att anpassa sig till svensk tidszon. Bor du i Sverige långt från studiecenter och vill gå utbildningen, kontakta studievägledare för individuell prövning.

PROMIS samläses med studenter från ALT:s fyraåriga program, framförallt med de studenter som valt interkulturell profil.

Avgifter under studier

Undervisningen på ALT är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel på eftergymnasial nivå under hela utbildningstiden. Alla programstudenter vid ALT omfattas av kårobligatorium. ALT tar ut följande terminsavgifter för PROMIS: 

1 625 kr som faktureras från respektive folkhögskola (halvtidsstuderande 1 200 kr). Beloppet inkluderar kåravgiften på 125 kr (halvtidsstuderande 62 kr). 

Terminsavgiften täcker direkt studentrelaterade kostnader såsom: 

 • försäkring 
 • utskrifter till lektioner 
 • omkostnader vid avslutningar 
 • mat och logi vid gemensamma utbildningsdagar för alla studenter i Örebro i november och mars, samt även i Nyhem i september för studenter på pastors- och ledarprogrammet 
 • kopiering
 • ersättning för samordnade resor till utbildningsdagar en gång per termin (Nyhem och Örebro), samt därutöver stöd till studenter med extra långa resor. 

Fika på studiecenter/Campus betalas av studenten och kostnaden för detta varierar mellan de olika orterna. I vissa fall bakas den in i terminsavgiften. 

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till: 

 • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan 
 • Respektive folkhögskola – för frågor om CSN-registrering:
  • Umeå folkhögskola, Syrene Wallmark
  • Hyllie Park fhsk, Eva-Lotta Larsson 
  • June fhsk, Ingalill Bard 
  • Kaggeholms fhsk, Isabelle Johansson
  • Örebro Folkhögskola, Maria Norberg 
  • Vinga Folkhögskola, Sara Eliasson 
  • Örebro teologiska högskola, Hanna Wärlegård