Om studierna

Innehåll och upplägg av studier

Teologiskt basår ger dig orientering i olika teologiska ämnesområden (bibelvetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap, kyrko- och missionsstudier, samt religionshistoria och religionsbeteendevetenskap) och är en bra väg in i fortsatta teologistudier.

Teologiskt basår läses på plats på Örebro teologiska högskola.

Studiegång för heltidsstudier vid program på grundnivå under 2022-2023

Avgifter under utbildningen

Undervisningen på ÖTH är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel. Alla programstudenter vid ÖTH omfattas av kårobligatorium.

Studenten betalar en terminsavgift på 500 kr/termin (halvtidsstuderande 300 kr), samt en kåravgift på 125 kr/termin (halvtidsstuderande 62 kr). Avgiften faktureras av ALT.

Terminsavgiften täcker direkt studentrelaterade kostnader såsom:

  • försäkring
  • utskrifter till lektioner
  • omkostnader vid avslutningar
  • mat och logi vid gemensamma utbildningsdagar för alla studenter i Örebro i november och mars

Utöver detta tillkommer kostnader för litteratur och kompendier (ca 2 000 kr/termin).

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till:

  • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan
  • Vid frågor om studiemedel i relation till studier vid ÖTH, kontakta Hanna Wärlegård