Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Sebastian Brock gästföreläsare i BV115

24 maj 2021

Kursen BV115 Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska har haft besök av Sebastian Brock (t v i bild), professor emeritus vid Oxford University och världsledande forskare på syriska språket, litteraturen och teologin. Hans föreläsning handlade om dialogpoesin som tar sin början hos sumererna. Genren finns också i hebreiska bibeln (Domarboken 9:7-15) men var mycket vanlig i syrisk tradition. Efter föreläsningen hade studenterna många frågor och Sebastian gav utförliga svar. "Det var en riktig högtidsstund och en stor förmån att få lyssna på Sebastian Brock", sammanfattar Tommy Wasserman som var moderator.