Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Självvärdering inskickad – som ett led i att säkerställa kvaliteten

29 november 2021

Idag skickade ALT:s kvalitetssamordnare Tommy Wasserman in ÖTH:s självvärdering med sju bilagor till Universitetskanslerämbetet som led i en nationell granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Det är kulmen på en lång process av arbete med att få på plats ett kvalitetssystem för att säkerställa kvaliteten i högskoleutbildningen, ett arbete och en granskning som fortsätter.