Ansökan till våra sommarkurser är nu stängd. Det kommer däremot finnas möjlighet att ta del av föreläsningar och kursplaner för er som inte vill examinera kurser.

Vill man enbart följa de digitala föredragen i sommarakademin/sommarkursen Tro i en apokalyptisk tid utan att läsa högskolekursen behöver man inte anmäla sig eller betala någon avgift. De olika bidragen kommer successivt att göras tillgängliga på vår hemsida under sommaren.

Under sommaren läggs inte bara innehållet i kursen Tro i en apokalyptisk tid ut på hemsidan, utan även delar av föreläsningarna i de två andra högskolekurser som pågår. Dessa kurser har rubrikerna Gåvan och uppdraget att vara kyrka – En introduktion till praktisk teologi och Profeten Jeremias budskap till ett folk i kris – “Därför sörjer jorden".

I de olika krispaket som regeringen presenterat den senaste tiden finns även högskoleområdet inkluderat. I vårändringsbudgeten (VÄB) som presenterades 15 april finns satsningar på utökat antal utbildningsplatser, däribland sommarkurser. Om du är nyfiken på att läsa mer om detta beslut kan du kika in här på regeringskansliets pressmeddelande.

Här vill vi på ALT finnas med och kunna erbjuda sommarkurser i en tid av osäkerhet och där fler människor behöver hitta en spännande och intressant sysselsättning. Vi kommer erbjuda en bredd på våra sommarkurser som du kan läsa mer om nedan.

Ansökan är öppen mellan 6 maj – 25 maj.

TL110
Tro i en apokalyptisk tid
Klimatförändringar, coronapandemi och ökade politiska såväl som ekonomiska spänningar är några av de globala utmaningar som mänskligheten står inför idag. Framtiden ter sig inte längre lika given och ljus som under ”folkhemmets” storhetstid. Vad betyder då den kristna traditionens läror om de yttersta tingen och tidens slut (eskatologi) och vilka innebörder får de i mötet med vår tids ödesfrågor? Rubriken knyter an till temat för årets sommarakademi som, på grund av pågående pandemi, tyvärr inte kan genomföras i fysisk form i Örebro. Det finns möjligt att enbart följa ett stort antal föreläsningar i digital form utan högskolekursens examinationskrav (mer info kommer!).
KM110
Gåvan och uppdraget att vara kyrka - En introduktion till praktisk teologi
Genom historien har församlingen visat på kraften i den radikala samhörigheten mellan människor och Gud. Idag ser vi att församlingen har unika möjligheter att möta utmaningen att bygga det goda samhället. Det gäller i alla tider men kanske särskilt i mötet med en global coronakris. Vad innebär identiteten som kyrka och hur kan man förstå detta? Utifrån en grundsyn på kyrkan arbetar vi med några av uttrycken för kyrkans identitet: mission, diakoni och gudstjänst. Vi jobbar med frågor om församlingsutveckling och hur man kan studera kyrkan.
BV110
Profeten Jeremias budskap till ett folk i kris - "Därför sörjer jorden"
Profeten Jeremia levde i en omvälvande tid. Under fyrtio år talade han till folket och makthavarna, men fick inte se mycket framgång. När han fick sin kallelse såg förvisso allt hoppfullt ut, men kriserna kom att avlösa varandra och slutligen fick hans se sitt Jerusalem läggas i ruiner. I den här kursen lär vi känna profeten Jeremia och hans budskap. Jeremia fick i uppdrag att tala allvarliga varningsord, men också ord av hopp och framtid. Vad innebar Jeremias budskap i hans egen samtid? Och vad är hans budskap till en värld i kris?