Även i år har ALT fått möjligheten att kunna erbjuda Sommarkurser. Under 10 veckor får du på distans ta del av undervisning i teologi och vad det innebär att vara kyrka i dag. En av kurserna ges helt på engelska. Kurserna startar den 14 juni och går på halvfart.

One of the courses is given entirely in English – Faith, Life and Theology: Introducing the basics of Christian belief. For more information in English – click here.

Ansökan inför sommaren är nu stängd.

KM110
Gåvan och uppdraget att vara kyrka: En introduktion till praktisk teologi
För många är församlingen något av det viktigaste och vackraste som finns. Bibeln talar om församlingen som Kristi kropp, en synlig gestaltning av Gud själv. Genom historien har församlingen visat på kraften i den radikala samhörigheten mellan människor och Gud. Idag ser vi att församlingen har unika möjligheter att möta utmaningen att bygga det goda samhället både i globala syd och här i västvärlden. Det gäller i alla tider men kanske särskilt i mötet med en global Coronakris. I kursen Gåvan och uppdraget att vara kyrka kommer vi att arbeta med identiteten som kyrka. Vad innebär det och hur kan man förstå detta? Vi kommer diskutera några olika modeller för synen på kyrkan. Utifrån en grundsyn på kyrkan arbetar vi med några av uttrycken för kyrkans identitet: mission, diakoni och gudstjänst. I kursens avslutande del jobbar vi med frågor om församlingsutveckling och hur man kan studera kyrkan.
BV111
Tröst och protest i kristider: Att läsa och tolka Uppenbarelseboken
För de flesta läsare är Uppenbarelseboken en svårtolkad bok. Hur ska man förstå dess språk? Handlar bokens budskap om dåtid eller framtid och i vilken mening relaterar det till nutid? Boken har dessutom en lång och komplex tolkningshistoria. Hur har boken lästs och tolkats av kyrkan genom historien? Och hur påverkar det vår läsning av boken? Utöver dessa frågor kommer kursen att ge en introduktion till judisk apokalyptik och behandla Uppenbarelsebokens socio-politiska bakgrund och övergripande teologi. Kursen behandlar även Uppenbarelsebokens budskap för vår tid: Vad är Uppenbarelsebokens budskap i tider av kris? Var finns Gud i en värld präglad av lidande, våld, klimathot och pandemier?
TL111
Faith, life and theology: : Introducing the basics of Christian belief
This course invites the student into the amazing world of Christian theology where they will learn the basic doctrines – what they are, how they work and why they matter. The course equips the students with the foundational knowledge to navigate the theological world and key insights they can expand by further theological studies. The course provides a basic introduction to the main areas of systematic theology, their historical backgrounds and current forms. It gives an overview of the basic theological doctrines that characterizes the Christian faith, such as the image of God and the Trinity, the doctrines of Christ (Christology), the Holy Spirit (pneumatology), salvation (soteriology), the church (ecclesiology) and of the last things (eschatology). Particular attention is given to the importance and relevance of theological studies for the Christian life and ministry.