ALT-student

Terminstider

Höstterminen 2018: 180827 – 190111 (inget studieuppehåll v 52)
Vårterminen 2019: 190117 (torsd) – 190605 (onsd)
Detta gäller både högskole- och folkhögskolekurser.