Studiecenter Umeå

Bor du i Umeå och vill läsa teologi? Studiecenter Umeå ligger i Umeå folkhögskolas lokaler, Östra Rådhusgatan 2C. Här kan du läsa hela Pastors- och ledarprogrammet eller delar av vårt övriga utbud av fristående kurser och specialinriktningar (DIOS och PROMIS).

Umeå Folkhögskola är utbildningsanordnare som ansvarar för studiemiljön, FL-kurserna och personalen.

Studenterna möts två dagar i veckan i Umeå, för att följa undervisningen via videokonferens eller på plats, samt för bearbetning i studiegruppen. Två gånger per termin träffas alla studiecentren under tre dagar (ti-to) till gemensam undervisning i Örebro eller på någon kursgård.

Bärarförsamlingar för studiecentret i Umeå är Pingstkyrkan i Umeå, Korskyrkan i Umeå, Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd, EFK-församlingen Elim i Örnsköldsvik och Pingstkyrkan i Örnsköldsvik.

Detta är ALT:s minsta studiecenter sett till antalet studenter. Det medför att de som läser i Umeå kommer nära varandra och trivseln hos studenterna är hög. Ulf Dagerbrant är studiecentersamordnare och Fredrik Wärn och Hanna Brännström är studieledare på centret. Välkommen att läsa teologi vid ALT:s studiecenter i Umeå!

Ulf Dagerbrant
Samordnare och studieledare
0731-53 16 11
Fredrik Wärn
Studieledare
0722-07 27 35
Hanna Brännström
Studieledare