Studiecenter Umeå

Bor du i Umeå och vill läsa teologi? Studiecenter Umeå ligger i Pingstkyrkan, Kungsgatan 83. Här kan du läsa hela Pastors- och ledarprogrammet eller delar av vårt övriga utbud av fristående kurser och specialinriktningar (DIOS och PROMIS).

Umeå Folkhögskola är utbildningsanordnare som ansvarar för studiemiljön, FL-kurserna och personalen.

Studenterna möts två dagar i veckan i Umeå, för att följa undervisningen via videokonferens eller på plats, samt för bearbetning i studiegruppen. Två gånger per termin träffas alla studiecentren under tre dagar (ti-to) till gemensam undervisning i Örebro eller på någon kursgård.

Bärarförsamlingar för studiecentret i Umeå är Pingstkyrkan i Umeå, Korskyrkan i Umeå, Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd, EFK-församlingen Elim i Örnsköldsvik och Pingstkyrkan i Örnsköldsvik.

Detta är ALTs minsta studiecenter sett till antalet studenter. Det medför att de som läser i Umeå kommer nära varandra och trivseln hos studenterna är hög. Ulf Dagerbrant är studiecentersamordnare och Emma Nandorf (tjänstledig), Fredrik Wärn och Hanna Brännström är studieledare på centret. Välkommen att läsa teologi vid ALTs studiecenter i Umeå!

Ulf Dagerbrant
Samordnare och studieledare
0731-53 16 11
Emma Nandorf
Studieledare (tjänstledig)
Fredrik Wärn
Studieledare
0722-07 27 35
Hanna Brännström
Studieledare