Forskning mötte praktik på konferens

En nyckelfråga i ett väl fungerande ledarskap är långsiktighet och kontinuitet. Samtidigt lever vi i en situation som präglas av stor flexibilitet och rörlighet. Utmattningssjukdomar är ett symptom. Svårigheterna att finna frivilligarbetare är ett annat. Det är därför avgörande både i utbildningen av församlingsledare och i kyrkans arbete med frivilligledare att skapa innehåll och form […]

En festival med Bibeln i centrum

”DEN STORA BERÄTTELSEN” Helgen 5-6 oktober genomfördes Bibelfestivalen på ALTs campus – Örebro Teologiska Högskola. Det blev en festlig tillställning med drygt 200 besökare och där Bibeln var i centrum. Som start på festivalen fick ett hundratal bibelskoleelever undervisning av lärare på ALT innan övriga festivaldeltagare anslöt. Mikael Tellbe, lärare på ALT, och Lina Skoghäll samordnare på […]