Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Kursdag: Teologi för mörka tider

16 augusti, 2019

Tid: 22 oktober 9:30 – 15:30 (drop-in fika från 9:00) 

Plats: Örebro teologiska högskola, Åstadalsvägen 2, Örebro 

Kostnad: 300 kr inklusive lunch och kaffe 

 

Vilka teologiska redskap har vi för att möta tillvarons destruktiva sidor? Vad kännetecknar ett konstruktivt kristet hopp? Hur skiljer sig det från aningslös optimism?  

Ekumenisk kursdag arrangeras av Örebro teologiska högskola och Strängnäs stift. 

 

HUVUDFÖRELÄSNINGAR 

Teologi för mörka tider: Sofia CamnerinTeol dr och lektor i systematisk teologi vid Enskilda högskolan Stockholm, samt kyrkoledare i Equmeniakyrkan. 

Har Gud tappat greppet? Att förkunna Uppenbarelseboken i en värld av lidande, hot och kaos: Mikael Tellbe, Docent och lektor i Nya Testamentets exegetik vid Örebro teologiska högskola. 

 

WORKSHOPS 

(Välj 2 av följande workshops) 

Kyrkan och klimatet: Micael Grenholm, pastor i Uppsala Mosaik och engagerad i den kristna miljöorganisationen God Jord. 

Kyrkan och politiken: Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. 

Kyrkan och psykisk ohälsa: Elin Santell, diakon och författare till boken Samtal med unga på liv och död. 

 

Anmälan senast 4 oktober genom länken: www.bilda.nu/teologiformorkatider 

 

Kontakt: Fredrik Wenell, Akademi för Ledarskap och Teologi, fredrik.wenell@altutbildning.se 

Jan Eckerdal, Strängnäs stift, jan.eckerdal@svenskakyrkan.se 

Anordnas i samarbete med Bilda studieförbund