Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Teologiska texter på syriska – även i höst

20 augusti 2021

På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro gav ALT under vårterminen kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska (BV115). Det blev en lyckad kurs med nöjda studenter och lärare. Nu är det bestämt att kursen kommer att ges även under höstterminen med start den 4 oktober.

Kursen ger en introduktion till den klassiska syriskans grammatik och syntax. Det är ALTs Tommy Wasserman tillsammans med Zeki Aydin (bilden) som är ansvariga för kursen.

– Det är väldigt viktigt att vi är med och tar ansvar för utbildningen i syriska. Bibeln översattes på ett tidigt stadium till klassisk syriska (arameiska) – versionen kallas Peshitta. I Örebro finns det många människor som läser bibeln och firar gudstjänst med läsning, psalm- och lovsång på just detta språk, säger Tommy Wasserman.

Ansökan görs via mejl. Skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter och skicka till: zeki.aydin@mariakyrkan.org (tel: 0720-21 09 87). Sista ansökan är den 27 septemberVälkommen till en spännande kurs!