Kursinnehåll

Klimatförändringar, coronapandemi och ökade politiska såväl som ekonomiska spänningar är några av de globala utmaningar som mänskligheten står inför idag. Framtiden ter sig inte längre lika given och ljus som under ”folkhemmets” storhetstid. Vad betyder då den kristna traditionens läror om de yttersta tingen och tidens slut (eskatologi) och vilka innebörder får de i mötet med vår tids ödesfrågor? Rubriken knyter an till temat för årets sommarakademi som, på grund av pågående pandemi, tyvärr inte kan genomföras i fysisk form i Örebro.

Ta del av en översikt av innehållet i kursen här!

Vid frågor, kontakta Anton Johnsson: anton.johnsson@altutbildning.se

Roland Spjuth, Lars Johansson och Anton Johnsson presenterar sig själva och kursen! Introduktionen är framför allt till för dem som läser "Tro i en apokalyptisk tid" som högskolekurs. Men den kan även ha ett intresse för er som enbart vill lyssna till föreläsningarna men ha en helhetsbild av kursen

Ta del av en introartikel här!

Anton Johnsson samtalar med Elisabeth Sandlund, Torbjörn Freij och Maria Gustin Bergström om en polariserad kristenhet – särskilt på nätet.

NOD nr 4 2016: Tro efter Trump  (sid 6-37 har särskild betydelse)
NOD nr 4 2019: Fascist!? (sid 10-35 har särskild vikt)

Roland Spjuth samtalar med Mikael Stenhammar om eskatologi i de globala sammanhanget, här särskilt i ett framgångsteologiskt influerat Afrika.

Eleonore Gustafsson och Åsa Molin föreläser om ett kristet förhållande till döden. Finns det ett kristet sätt att dö på?

Anton Johnsson samtalar med församlingspastorerna Ellen Hemström, Örebro, Andreas Lindström, Skorped och Tatta Lennartsson, Uppsala om hur coronakrisen påverkat församlingslivet.

Lars Johansson och Fredrik Wenell målar de stora linjerna om framtidsdrömmar och framtidens försvinnande i folkhem och det moderna samhället.

NOD nr 2 2007: Minnet av framtiden – vart tog det vägen? (sid 8-15,16-35, 40-43)

Mikael Tellbe ger bibliska perspektiv på apokalypsen. Föreläsningen bygger på hans bok Tillbaka till framtiden: vad vi påstår, tror och vet om framtiden

Lars Johansson samtalar med Magnus Malm om kyrka och sanning i en apokalyptisk tid.

Eleonore Gustafsson och Åsa Molin fortsätter förläsa om kristna sätt att förhålla sig till döden.

Globala utblickar kring framtidskrisen, nationalism, populism och kyrkans roll: Lars Johansson samtalar med Viktor John, Bertil Ekström, Niclas Lindgren & Daniel Råsberg (presentation av medverkande här!)

NOD nr 4 2016: Tro efter Trump  (sid 6-37 har särskild betydelse)

NOD nr 4 2019: Fascist!? (sid 10-35 har särskild vikt)

Roland Spjuth ger ett teologihistoriskt perspektiv på det kristna hoppet och tidens slut. Han ger även egna konstruktiva förslag.

Kapitlet "Hoppet" ur Rolands bok Om Gud och allt annat

Samtalet mellan Lars Johansson och Magnus Malm om kyrka och sanning i en apokalyptisk tid fortsätter.

Maria Karlsson föreläser om ett kristet sätt att förhålla sig till den nuvarande miljökrisen.

NOD nr 2 2019: Hetta! (sid 10-35 är särskilt viktiga)