Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

IPS bjuder in till symposium

9 oktober, 2019

Institutet för Pentekostala Studier vid Akademi för Ledarskap och Teologi inbjuder till symposium:

"Kontakter mellan Sverige och USA inom ramen för pentekostalismen”

9 oktober 2019, vid Örebro Teologiska Högskola

Läs mer om boken Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago? – Relationen mellan Sverige och USA inom ramen för pentekostalismen: https://artos.se/bok/varfor-reste-lewi-pethrus-just-till-chicago/

Program:

10.00                Fika

 

10.15                 Direktor Ulrik Josefsson och rektor Niklas Holmefur: Välkomnande och kort presentation av Institutet för Pentekostala Studier vid Akademi för Ledarskap och Teologi

 

10.30                Professor em Jan-Åke Alvarsson: "Förgrundsgestalter i utbytet mellan den svenska och den svenskamerikanska pingstväckelsen"

 

11.00                 Diskussion

 

11.15                  Fil.mag. Nils Malmström: ”Han arbetar efter amerikanska metoder. Joseph Mattsson-Bozé i skärningspunkten mellan amerikansk och svensk pingströrelse.”

 

11.45                  Diskussion

 

12.00                 Lunch

 

13.00                 Docent Torbjörn Aronson: "När svenskamerikanska affärsmän sponsrade kristna hippies"

 

13.30                 Diskussion

 

13.45                 Journalist Ivar Lundgren: "Kathryn Kuhlman: helandeförkunnaren som fyllde idrottshallar och kvällstidningar.  Återblick på ett spektakulärt USA-besök i svenska pingstförsamlingar”

 

14.15                  Diskussion

 

14.30                 Fika

 

14.45                 Högre seminariet i Tro-Kyrka: Respons på Alvarsson: Ulrik Josefsson och Aronson: Lars Johansson