Fortbildning

Våra fortbildningskurser är en möjlighet för dig som har läst teologi tidigare och är intresserad av vidare fördjupning. Kurserna hjälper dig som pastor och ledare att utvecklas, reflektera och fortsätta ditt livslånga lärande. Du möter kunniga lärare med lång erfarenhet av både teologisk utbildning och engagemang i lokala församlingar.

Även för dig som inte läst teologi tidigare finns det möjlighet att läsa fristående kurser, antingen på studiecenter (se onsdagskurser) eller på Örebro teologiska högskola (kontakta studievägledare för mer information).