Kurser hösten 2018

Under hösten 2018 ges två lördagskurser:

  • Kyrka, integration och diakoni
  • Gamla testamentets böcker och budskap

Terminstid: 27 augusti – 11 januari

Båda kurserna är uppbygga kring fyra lördagar på plats på ett av våra studiecenter. Följande datum är planerade: 8 sep, 29 sep, 27 okt, 24 nov. Träffarna är schemalagda kl 10–16.


Kyrka, integration och diakoni

I vårt mångkulturella samhälle uppstår ständigt möten med andra kulturer. Dessa väcker frågor om hur integrationen ska se ut och hur vi kan förstå människor som har en radikalt annorlunda bakgrund än vår egen. Liknande frågor väcks även i de kristna församlingarna. På vilket sätt påverkar kulturmötet oss? Ska vi verka för människors integration i våra församlingar och i samhället i stort? Hur kan vi vara församlingar som finns till för dessa människor? Hur hanterar vi mötet mellan kristendom och islam? Kursen består av fyra delar som behandlar dessa frågor.

Del 1 Det nya Sverige

Det har pågått genomgripande förändringar av Sverige under en längre tid. Det gamla enhetssamhället är uppbrutet. Ett nytt Sverige växer fram, vilket skapar ökad spänning, förvirring och motrörelser. Missionsvetenskapliga perspektiv och frågeställningar har därmed blivit aktuella även i Sverige på ett sätt som de inte varit tidigare. Den här kursdelen beskriver aktuella förändringar och lyfter fram viktiga missionella perspektiv.

Del 2 Kultur och religion

Förhållandet kultur och religion är svårbestämt. När är ett beteende, en sedvänja etc. ett uttryck för religion och när är det kulturella uttryck och hur påverkar olika religiösa traditioner kulturen? Hur möts vi över de gränser som kultur och religion skapar? Hur bygger vi församlingsmiljöer som klarar av att mötas över kulturgränser? Dessa och liknande frågeställningar behandlas i den här kursdelen.

Del 3 Mötet med islam i Sverige

Religionsfrågor i Sverige idag handlar till stor del om mötet mellan islam och det sekulära samhället och mötet mellan islam och kristen tro som majoritetsreligion i det svenska samhället. Vilka möjligheter och utmaningar ser vi i mötet med islam? Hur delar vi vår tro på Jesus i mötet med muslimer, och leder dem mot lärjungaskap till Jesus? Denna kursdel fokuserar specifikt på mötet med islam.

Del 4 Diakoni och integration

Kyrkornas möte med människor av annan tro sker i stor utsträckning genom olika diakonala verksamheter. Kyrkans diakonala respons aktualiserar emellertid ett flertal frågeställningar som behöver navigeras lokalt i konkreta projekt. Vilka situationer uppstår, hur kan man tänka kring dessa, och vad har fungerat bra? Finns det gränser för hur långt integrationen ska gå? Bör församlingen verka för ökad integration i samhället i stort, kanske t.o.m. ligga i framkant inom integration och samverkan? Hur kan vi leda volontära insatser med ett långsiktigt och hållbart perspektiv?

Kursplan LK51 Kyrka integration och diakoni

Gamla testamentets böcker och budskap

Kursen ger en översikt över Gamla testamentets böcker med fokus på innehåll, tillkomst och teologi. Den tar både upp frågor om de enskilda böckernas tillkomstsituation och teologiska betoningar och om de större teologiska teman som finns i Gamla testamentet. I kursen ges även en inblick i den moderna bibelforskningen.

För denna kurs finns möjlighet att examinera för högskolepoäng vid ÖTH. Kursen motsvarar då BV101 Introduktion till Gamla testamentet (7,5hp).

Kursplan LK41 Gamla testamentets böcker och budskap