Kurser våren 2019

Under våren 2019 ges två lördagskurser:

 • Hållbart ledarskap i församlingen
 • Nya testamentets böcker och budskap

Terminstid: 17 januari – 5 juni

Båda kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på plats på ett av våra studiecenter. Följande datum är planerade: 19 jan, 2 mars, 6 apr, 11 maj. Träffarna är schemalagda kl 10–16.

Hållbart ledarskap i församlingen

Vi vet att goda ledare – som håller i längden – spelar en avgörande roll för församlingar, rörelser och samhällen. Men vår erfarenhet är också att ledares situation ofta blir ohållbar. Hur ser ett hållbart och sunt ledarskap ut idag? Hur kan lokala församlingar skapa miljöer där människor får växa, vila och tjäna med sina gåvor?

I kursen ”Hållbart ledarskap i församlingen” kommer vi att bearbeta och undervisa om ledarskap på individuell nivå och församlingsnivå. Utifrån Bibelns undervisning – med Jesus som främste ledarskapsförebild – tittar vi på hur vi kan fungera som sunda ledare i en gemenskap präglad av Guds rike. Därför riktar sig kursen både till dig som enskild ledare som vill växa i ditt ledarskap och dig/er som har övergripande ansvar för grupper och verksamheter. Kanske ska ni som församlingsledning eller annan ledargrupp gå den här kursen tillsammans?

För vårens kurs har vi engagerat många personer i undervisningen, med olika erfarenheter och styrkor. Gemensamt för alla föreläsare är att de är aktiva ledare i församlingsgemenskaper på olika platser i Sverige; en del som anställda, andra som volontära ledare.

Några av föreläsarna i kursen:
Håkan Kenne, pastor Livsglädje Landskrona, lärare på ALT
Pelle Hörnmark, ordförande i Pentecostal European Fellowship
Mikael Hallenius, Pastor Mötesplatsen Örebro, lärare på ALT
Johannes Magnusson, pastor Smyrna Göteborg
Tomas Sjödin, pastor Smyrna Göteborg
Linda Forzelius, vice VD brukarkooperativet JAG
Christina Hellström, ledarskapskonsult och författare
Stefan Sigfrids, pastor Filadelfia Stockholm
Ulf Häggqvist, församlingskonsulent Svenska Alliansmissionen
Martin Wärnelid, lärare på ALT
Kristine Arapovic Lindetorp, ledarskapscoach, församlingsplanterare, lärare på ALT

Kursen pågår under fyra lördagar med fyra olika teman:

 1. Teologi och kultur för hållbart ledarskap
  Vad kännetecknar kristet ledarskap? Vem kan vara ledare och hur ska du vara ledare? Vi kommer under den här lördagen att titta på Bibelns texter för att undersöka olika bilder för ledarskap och hur vi kan relatera till dessa utifrån våra olika församlingsmiljöer. Vi kommer även beröra ledarens relation med Jesus, Guds rike, kallelse och sändning som grund och drivkraft för liv och tjänst.
 2. Formande vanor för ledarskap
  Hur kan vi som församling forma goda processer där människor får erfara evangeliets kraft? Hur ger vi som ledare utrymme för både tillväxt och vila? Hur ser den andliga kampen ut? Vad gör Guds rike för skillnad i vårt ledarskap? Den här lördagen kommer vi att titta på vikten av att leva medvetet och göra medvetna val som formar våra liv och sammanhang.
 3. Kännedom om sig själv och andra för ledarskap
  Att vara församling handlar om ett samspel i goda och sunda relationer. Likaså att vara ledare i församling. Att känna oss själva och andra; hur vi fungerar och reagerar, är en förutsättning för att vi ska kunna samspela på bästa möjliga sätt. Under den här lördagen får vi, utifrån ett personlighetstest, lära känna vår egen profil bättre, hur andras profiler kan se ut, samt få en förståelse för hur vi kan bygga och leda dynamiska team.
 4. Att ta ansvar för liv i ledarskap
  Den sista lördagen kommer vi att jobba med praktiska verktyg för självledarskap och för att leda olika processer i församlingen. Vi kommer att ge råd och tips på hur man leder förändringsprocesser, hur man hanterar konflikter och tar svåra samtal, hur vi jobbar med tydlighet vad gäller mål och förväntningar samt uppföljning och återkoppling.

LK52 Hållbart ledarskap i församlingen, kursplan

Nya testamentets böcker och budskap

Kursen ger en introduktion till Nya testamentets böcker med fokus på dess bakgrund, dess innehåll och hur de blev en del av Nya testamentet. Kursen tar även upp frågor om Nya testamentets omvärld, Jesu liv och de första kristnas historia.

För denna kurs finns möjlighet att examinera för högskolepoäng vid ÖTH. Kursen motsvarar då BV102 Nya testamentet, baskurs (7,5hp).

Föreläsare i kursen:
Mikael Tellbe, lärare på ALT
David Nyström, ALT

LK42 Nya testamentets böcker och budskap, kursplan