Planerade kurser

För våren 2019 är två lördagskurser planerade:

  • Hållbart ledarskap
  • Nya testamentets böcker och budskap

Mer information om dessa kurser kommer under hösten 2018.

Framöver planeras fler kurser inom områdena teologi, församling och ledarskap.