Upplägg

­Varje termin erbjuder ALT två lördagskurser: en inriktad på teologi och bibelvetenskap och en på församling och ledarskap. De två kurserna löper parallellt och deltagarna från båda kurserna är på plats på studiecentren vid samma tillfällen.

ALTs lördagskurser ges i samarbete mellan ALT och sex samverkande folkhögskolor i ALTs nätverk. Nedan följer en lista med studieorter, studiecenter och samverkande folkhögskolor:

Som deltagare läser du kursen vid ett av dessa studiecenter, där du är på plats vid fyra lördagar under terminen. Dessa dagar är schemalagda från kl 10–16 och innehåller föreläsningar via videokonferens varvat med seminarier och samtal på plats på studiecentret.

Kurserna läses på 25 procents studietakt. Utöver de fyra lördagarna på plats på studiecentret består kursen av läsning, reflektion och uppgifter. Räkna med att lägga 4-8 timmar per vecka på egna studier utöver de schemalagda lördagarna. Det finns en veckoplan du kan använda för att hitta ett lämpligt upplägg för dina studier.

För vissa av lördagskurserna finns även möjlighet att examinera för högskolepoäng vid Örebro teologiska högskola (ÖTH). Detta kan innebära viss kompletterande läsning och inlämning av uppgifter. Mer information om detta ges för varje specifik kurs.