Onsdagskurser

Våra onsdagskurser läses på dagtid tillsammans med studenter i det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet vid något av våra studiecenter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå). Varje onsdag är schemalagd med föreläsningar, seminarier och tid för samtal. Det finns totalt åtta kurser á 7,5hp som kan läsas och studietakten ligger på halvfart. Kurserna (totalt 60 hp) motsvarar det första året på de teologiska programmen (ett, två och tre år), samt delar av de första två åren i pastors- och ledarprogrammet. Målet med kurserna är att ge dig fördjupad kunskap och insikt i teologi, vilket du har nytta av både i församlingen och i ditt arbete. Onsdagskurserna ges av Örebro teologiska högskola.

Block HT1
v35-44
Block HT2
v45-02
Block VT1
v03-13
Block VT2
v14-23
RR101R
Introduktion till teologiska studier
BV101R
Gamla testamentet, baskurs
BV102R
Nya testamentet, baskurs
KM102R
Kyrkohistoria, baskurs
TL103R
Systematisk teologi 1
RR106R
Världsreligionerna baskurs
KM101R
Missionsvetenskap
BV103R
Bibelteologi 1

Ansökan

Kontakta studievägledare!

Kursavgift

Kursavgiften är 300 kr per kurs och faktureras av ALT. Deltagande under ALTs gemensamma dagar uppmuntras men är frivilligt för studenter som läser onsdagskurser. Mat och fika ingår därför inte i kursavgiften utan kan köpas till självkostnadspris på plats för de som väljer att delta.