Kursutbud 2017-18

Ladda ner en översikt över Kursutbud 2017-18

AA231 Thesis 75 ECTS
AA231R Självständigt arbete 15hp grundnivå 2
AA232 Självständigt arbete 15hp grundnivå 2
AA232R Självständigt arbete 15hp grundnivå 2
AA233 Fältstudium 15hp grundnivå 2
AA234 Vetenskaplig teori och metod grundnivå 2

BV101 Gamla testamentet grundnivå 1
BV101D Gamla testamentet grundnivå 1
BV101R Gamla testamentet grundnivå 1
BV102 Nya testamentet grundnivå 1
BV102D Nya testamentet distanskurs grundnivå 1
BV102R Nya testamentet grundnivå 1
BV103 Bibelteologi 1 grundnivå 1
BV103R Bibelteologi 1 grundnivå 1
BV201 Nytestamentlig grekiska 1 grundnivå 2
BV202 Nytestamentlig grekiska 2 grundnivå 2
BV205 Gammaltestamentlig hebreiska grundnivå 2
BV212 De poetiska böckerna språklig grundnivå 2
BV216 Kris i Korinth språklig grundnivå 2
BV222 De poetiska böckerna icke språklig grundnivå 2
BV243R Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse grundnivå 2
BV250 The Book of Revelation first cycle 2
BV257 Ekoteologi i GT och NT grundnivå 2
BV268R Bibelteologi 2 grundnivå 2

FL-kurser ges inom Församlingsledarakademin på folkhögskolenivå.

FL01 kursplan ht17
FL02 kursplan vt18
FL03 kursplan ht17
FL04 kursplan vt18
FL05 kursplan ht17
FL06 kursplan vt18
FL07 kursplan ht17
FL08 kursplan vt18

KM101 Missionsvetenskap grundnivå 1
KM101R Missionsvetenskap grundnivå 1
KM102 Kyrkohistoria grundnivå 1
KM102D Kyrkohistoria grundnivå 1 distans
KM102R Kyrkohistoria grundnivå 1
KM180 Ledarskap i församling grundnivå 1
KM204R Församlingens identitet och liv grundnivå 2
KM241 Sveriges kyrkohistoria-grundnivå 2
KM243 EFKs historia och teologi grundnivå 2

RR106 Världsreligionerna grundnivå 1
RR106R Världsreligionerna grundnivå 1
RR241 Mötet med nyandligheten-grundnivå 2
RR244R Religionspsykologi-grundnivå 2
RR280 Kommunikation och konflikthantering grundnivå 2

TL103 Systematisk teologi grundnivå 1
TL103R Systematisk teologi grundnivå 1
TL204 Systematisk teologi 3 grundnivå 2
TL206R Religionsfilosofi och idehistoria
TL207D Kontextuell teologi grundnivå 2
TL251R Etik grundnivå 2
TL253 Immigration nation och globalisering grundnivå 2
TL254 Reformationstidens teologi grundnivå 2