Kursutbud 2018-19

Ladda ner en översikt över Kursutbud ALT 2018–2019

Kursplaner läggs ut successivt.

Kursutbud ÖTH

AA231 Thesis 7,5 ECTS
AA232 Självständigt arbete 15hp grundnivå 2
AA231R Självständigt arbete 7,5hp grundnivå 2
AA232R Självständigt arbete 15hp grundnivå 2
AA234 Vetenskaplig teori och metod grundnivå 2

BV101 Gamla testamentet grundnivå 1
BV101R Gamla testamentet grundnivå 1
BV102 Nya testamentet grundnivå 1
BV102R Nya testamentet grundnivå 1
BV103 Bibelteologi 1 grundnivå 1
BV103R Bibelteologi 1 grundnivå 1
BV103D Bibelteologi 1 grundnivå 1 distans
BV201 Nytestamentlig grekiska 1 grundnivå 2
BV202 Nytestamentlig grekiska 2 grundnivå 2
BV205D Gammaltestamentlig hebreiska grundnivå 2 distans
BV207R Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk grundnivå 2
BV213 Lukasevangeliet språklig grundnivå 2
BV214 De historiska böckerna språklig grundnivå 2
BV223 Lukasevangeliet icke-språklig grundnivå 2
BV224 De historiska böckerna icke språklig grundnivå 2
BV243R Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse grundnivå 2
BV247 Leaders with integrity – The pastoral letters First cycle 2
BV248 Ledare med integritet Pastoralbreven språklig grundnivå 2
BV268R Bibelteologi 2 grundnivå 2
BV269 Kvinna och man i Bibeln grundnivå 2

KM101 Missionsvetenskap grundnivå 1
KM101R Missionsvetenskap grundnivå 1
KM102 Kyrkohistoria grundnivå 1
KM102R Kyrkohistoria grundnivå 1
KM180 Ledarskap i församling grundnivå 1 
KM241 Sveriges kyrkohistoria grundnivå 2

KM245R Kulturförståelse
KM251R Teologi om kyrkliga handlingar

RR101 Introduktion till teologiska studier grundnivå 1
RR101R Introduktion till teologiska studier grundnivå 1
RR106 Världsreligionerna grundnivå 1
RR106D Världsreligionerna grundnivå 1 distans
RR106R Världsreligionerna grundnivå 1
RR241 Mötet med nyandligheten grundnivå 2
RR246R Religionsbeteendevetenskap grundnivå 2
RR280 Kommunikation och konflikthantering grundnivå 2

TL103 Systematisk teologi grundnivå 1
TL103D Systematisk teologi distanskurs grundnivå 1
TL103R Systematisk teologi grundnivå 1
TL206R Religionsfilosofi och idéhistoria grundnivå
TL207D Kontextuell teologi grundnivå 2
TL208R Systematisk teologi grundnivå 2
TL242 Teologi och det moderna grundnivå 2
TL251R Etik grundnivå 1
TL252R Systematisk teologi 3 grundnivå 2
TL253 Migration, nation och globalisering grundnivå 2
TL256 Introduction to Christian Ethics first cycle 1

Kurser som anordnas av samverkande folkhögskolor inom ALT

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet
FL02 Ledaren, församlingen och samhället
FL03 Ledaren och kommunikationen
FL04 Ledaren i mötet med andra
FL05 Bibeln i församlingslivet
FL06 Människor i möte
FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar
FL08 Ledarskap och teologisk integrering
FL16 Interkulturell tjänst

LK41 Gamla testamentets böcker och budskap
LK42 Nya testamentets böcker och budskap
LK51 Kyrka integration och diakoni
LK52 Hållbart ledarskap i församlingen