Masterutbildning

Har du studerat 180hp i teologi? Örebro teologiska högskola (ÖTH) samverkar med andra skolor för att erbjuda två alternativ för fortsatta studier.

ÖTH ger sedan ett antal år en masterutbildning i Ledarskap och församlingsutveckling tillsammans med Ansgar Teologiska Högskola (ATH) i Kristiansand och Högskolan för Ledarskap och Teologi i Oslo (HLT). Utbildningen ges normalt på halvfart och passar speciellt bra att kombinera med församlingstjänst. ATH är ansvarig för utbildningen som är ackrediterad inom det norska universitetssystemet.

ÖTH har även en samverkan med Åbo Akademi för att studera teologi inom en rad huvudämnesområden (bl a exegetik) på plats i Örebro.

Kontakta gärna studievägledare för mer information om dessa möjligheter.