Masterutbildning i ledarskap och församlingsutveckling

Ledarskap i församling förutsätter ständig fördjupning och utveckling. Vi är därför mycket glada att vi sedan ett par år utvecklat en masterutbildning som är skräddarsydd för dig som står i eller vill arbeta med församlingsledarskap. Genom samverkan mellan Ansgars Teologiska Högskola (ATH), Kristiansand, Högskolan för ledarskap och teologi (HLT), Oslo och Örebro teologiska högskola finns nu en unik möjlighet till fördjupade studier som bygger på tidigare grundutbildning.

Utbildningen är uppbyggd så att den ska passa dig som står i församlingstjänst. Masterexamen omfattar två års heltidsstudier (120 hp) men läses normalt på halvfart med tre kurser omfattande 10 hp varje läsår. Utbildningen avslutas med en större masteruppsats. Den stora delen av studierna sker på distans men varje kurs omfattar en intensivvecka då studenter och lärare möts på någon av de de tre medverkande skolorna. På dessa veckor möter du förutom ämnesansvariga lärare från de olika skolorna också församlingsarbetare från såväl Sverige som Norge. Tillsammans ger detta dig både nya kunskaper inom området och möjlighet till att fördjupa din erfarenhet och praxis. Speciellt vikt läggs vid hur du som ledare driver förändringsprocesser.

Mer information om studiegång, ansökan m.m. finns hos Ansgars teologiska högskola.

Kurser under läsåret 2018-2019


Obligatoriska kurser (10hp per kurs)

MAL511 Församlingsutveckling och missionell kyrka: Intensivvecka i Oslo, 5-9 nov 2018.

MAL513 Den helige Ande, spiritualitet och församlingsutveckling: Intensivvecka i Kristiansand, 4-8 febr 2019.

MAL512  Ledarskap, ledarutveckling och etik: Intensivvecka i Örebro, 6-10 maj 2019

Tillvalskurser (10hp per kurs)

MAL529  Nyare teologi- och kyrkohistoria: Intensivvecka i Kristiansand den 3-7 dec, 2018.

MAL528  Exegetik, ecklesiologi och verkningshistoria: Intensivvecka i Kristiansand den 18-22 mars 2019.

Kostnad

Varje kurs om 10hp kostar 2000 SKr (svenska studenter har halverade kurskostnader i jämförelse med de kostnadsuppgifter som finns på Ansgars hemsida).

Röster om masterutbildningen
Henrik Åström
Pastor, Pingstkyrkan i Lund
"Masterutbildningen i ledarskap och församlingsutveckling har givit mig som församlingsledare många viktiga och nödvändiga redskap. Utbildningen erbjuder en dynamisk studiemiljö med goda möjligheter till att forma kursinnehållen efter egen önskan. Jag rekommenderar denna utbildning för alla församlingsledare som vill ta nästa steg i sitt ledarskap."
Åsa Molin
Lärare och studieledare på ALT
"Jag har inte ångrat att jag sökte Masterutbildningen i praktiskt teologi en sekund! Med ett tydligt, integrerat och pedagogiskt upplägg bjuder utbildningen på både bredd och djup. Lärarna är de bästa inom sina fält och samtalen med de andra studenterna från Norge och Sverige är alltid givande och horisontvidgande."
Ellen Vingren
Studieledare på ALT, Campus Örebro
"Det jag uppskattar mest med masterutbildningen i praktisk teologi är den starka kopplingen mellan kursernas innehåll och studenternas församlingsliv. Jag får kunskap som jag direkt kan relatera till den församling jag finns i. Så bra!"