Pastors- och ledarprogram

Det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet vänder sig till dig som inriktar dig på tjänst som pastor, församlingsledare och missionsarbetare. Utbildningen är en gedigen teologisk ledarutbildning där vi  kombinerar teologiska ämneskunskaper med kontinuerlig ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö. Utbildningen kan läsas i sin helhet på sex olika studieorter. Genom att hela utbildningen sker i samverkan mellan folkhögskolor och högskola kombinerar vi lärande och pedagogik från de båda skolformerna. Hela programmet ligger på akademisk/eftergymnasial nivå.

Programmet omfattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religions- och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom de fyra åren är församlingsledarkurserna som integrerar teologiska kunskaper med församlingsliv, personlig utveckling och yrkes- och ledarträning.

Under det tredje året kan du välja en bibelvetenskaplig, interkulturell, internationell eller social-diakonal profil. Den bibelvetenskapliga profilen ges enbart på Campus Örebro.