Om studierna

En vanlig vecka

Studenterna är på sitt studiecenter två dagar i veckan: onsdagar och torsdagar i åk 1-2 och torsdagar och fredagar i åk 3-4. Studenterna i Örebro har dock under de två första åren tre dagar i veckan på skolan; åk 1 tisdag – torsdag och åk 2 onsdag – fredag.

Under studiedagarna varvas föreläsning via videokonferens, där en föreläsare undervisar i hela nätverket, med seminarier och bearbetningar på respektive studiecenter med respektive studieledare. Alla kurser ges på halvfart och de erbjuder 2-4 föreläsningslektioner och 2-4 seminarielektioner per vecka. En torsdag i månaden möts alla studenter oavsett studietakt och årskurs till gemensam studiecentertid med gudstjänst, samtal och gemenskap.

Utöver den schemalagda undervisningen på studiecentret ägnas tid åt inläsning av litteratur, bearbetning av material och förberedelse av olika rapporter och inlämningsuppgifter knutna till utbildningen. Därutöver deltar studenten i studier och praktisk träning i sin utbildningsförsamling, inklusive de regelbundna träffarna med mentorn.

Studenternas arbetsinsats

Studier på ALT:s fyraåriga program är heltidsstudier och man bör räkna med en genomsnittlig arbetsinsats på 40 timmar i veckan. Hur dessa fördelas kommer att se olika ut för olika studenter, men här följer riktlinjer för arbetsinsatsen:

  • 2 dagar förlagda till studiecentrat för föreläsningar, seminarier m.m.
  • 2 dagar för inläsning av litteratur (ca 150 sidor/vecka) och förberedelse av inlämningsuppgifter m.m.
  • 1 dag i utbildningsförsamlingen för mentorskontakt, fältstudium och praktisk träning.

Observera att detta är ungefärliga mått som kan variera från vecka till vecka och från student till student. Utöver den avsatta studietiden förväntas studenten vara aktiv församlingsmedlem i sin utbildningsförsamling genom gudstjänstbesök m.m.

Studera på halvtid

För studenter som läser på halvfart gäller som regel att man börjar sina studier med att läsa ledarkurser år 1, ämneskurser år 2, ledarkurser år 3 och ämneskurser år 4. Därefter fortsätter studierna i åk 3-4. Det är möjligt att ändra studietakt under studiernas gång, men det går inte att börja åk 3 innan studierna i åk 1-2 är avslutade. Det innebär att man måste läsa deltid i minst två år om man vill ha en lägre studietakt. Halvtidsstuderande deltar i regel på de gemensamma dagarna under året. Den genomsnittliga arbetsinsatsen är 20 tim/vecka. Riktlinjerna är:

  • 1 dag i veckan förlagd till studiecentrat för föreläsningar, seminarier m.m. 3-4 halvdagar med studiecentergemensam tid för alla studenter på aktuellt studiecenter tillkommer.
  • 1 dag för inläsning av litteratur (ca 75 sidor/vecka) och förberedelse av inlämningsuppgifter m .m.
  • ½ dag i utbildningsförsamlingen för mentorskontakt, fältstudium och praktisk träning