SC Malmö

Studiecenter Malmö

Bor du i Malmö och vill plugga teologi? Studiecenter Malmö finns i Hyllie Park folkhögskola, Elinelundsvägen 55. Här kan du gå hela pastors- och ledarutbildningen inom Akademi för ledarskap och teologi. Hyllie Park Folkhögskola är utbildningsanordnare som ansvarar för studiemiljön, FL-kurserna och personalen.

Studenterna möts två dagar i veckan i Malmö, för att följa
undervisningen via videokonferens eller på plats, samt för bearbetning i
studiegruppen. Två gånger per termin träffas alla studiecentren under
tre dagar (ti-to) till gemensam undervisning i Örebro eller på någon
kursgård.

I Malmö har studiecentret nio bärarförsamlingar. Det är Europaporten, Hyllie Park Kyrkan och Immanuelskyrkan i Malmö. I Helsingborg är det Pingstkyrkan och Helsingsborgs husförsamlingsnätverk. Pingstkyrkan i Hässleholm, Pingstkyrkan i Lund, Östermalmskyrkan i Kristianstad, samt Skillinge Missionshus.

Håkan Kenne är studiecentersamordnare och Birgitta Rasmusson, Petrus Lilja och Dan Elofsson är studieledare på studiecentret. Välkommen att läsa teologi vid ALTs studiecenter i Malmö!