Teologisk grundkurs på distans

i samverkan mellan Liljeholmens folkhögskola och ALT

Att studera på distans är en möjlighet för dig som inte kan studera på plats i Örebro eller på något annat av våra studiecentra. Distanskurserna har dessutom lägre studietakt än andra kurser, så du läser på kvartsfart (ca 10 timmar i veckan) vid sidan av arbete eller andra studier istället för på heltid. Teologisk grundkurs på distans är framför allt till för dig som vill ta ett större ansvar i samhället och i den kristna församlingen. Målet med kurserna är att ge dig mer kunskap och insikt i teologi, något som du har nytta av både i församlingen och i ditt arbete.

De åtta kurser som ingår i teologisk grundkurs på distans motsvarar det första året på de teologiska programmen (ett, två och tre år). De ingår också i de första två åren på pastors- och ledarprogrammet. Man kan kombinera distanskurserna med studier på något av dessa program, t ex för att få en teologie kandidatexamen eller läsa vidare till pastor.

Välkommen med din ansökan till teologisk grundkurs på distans! Slå dig gärna ihop med någon eller några av dina vänner och läs kursen tillsammans. Det kan vara mycket stimulerande!